ДО Н.ПР. КРИСТИАН КЬОНИГСФЕЛДТ, ПОСЛАНИК НА КРАЛСТВО ДАНИЯ

Ваше Превъзходителство,

От името на Организация на евреите в България „Шалом“ и лично от мое име изказваме искрени съболезнования на семействата и близките на невинните жертви на терористичните актове в Дания. Организация на евреите в България „Шалом” остро осъжда и  се противопоставя на всички прояви на тероризъм и омраза.  Тероризмът и омразата изправят Европа и света пред трудни изпитания, които само с категорични действия и решимост заедно можем да преодолеем. Недопустимо е да се пролива кръв и да се отнема човешки живот, да се насажда страх и нетърпимост в името на религия, идеология или  убеждения.

Максим Бенвенисти, Председател на ОЕБ „Шалом“