ДА ЗАПАЗИМ ДУХА НА ТОЛЕРАНТНОСТ И ДЕМОКРАТИЧНОСТ

Кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна с Н.Пр. Шаул Камиса Раз – посланикът на Дъравата Израел, Максим Бенвенисти – председател на Организация на евреите в България „Шалом” и Йосиф Меламед – главен секретар на ОЕБ „Шалом”. Председателят на ОЕБ „Шалом” благодари на столичния кмет за подкрепата и съдействието

за реализацията на съвместните инициативи: Първия еврейски фестивал „Шалом София”, който се проведе на 15 септември 2013 г., Маратона Sofia ToleRunкойто се проведе на националния празник 22 септември в столицата и Международния изследователски семинар „Нови свидетелства за съдбата на еврейската диаспора в Европа 1939-1949”, който ще се проведе на 4 и 5 ноември т.г. в София.

Максим Бенвенисти информира г-жа Фандъкова за новите дейности от Инициативата „Направи добро” на ОЕБ „Шалом”. Инициативата се провежда вече 6 години и се реализира с подкрепата на много институции, организации и личности. Тази година към Инициативата „Направи добро”се присъедини и УМБАЛ „Александровска” АД. По повод 70-годишнината от спасението на българските евреи бяха проведени офталмологични прегледи на около 3000 деца от Северозападна България, а с финансовата подкрепа на „Американ Джойнт” – България нуждаещите се деца безплатно получиха очила. В последните две седмици в рамките на Инициативата „Направи добро” се извършват прегледи на децата в бежанските лагери в София. За всички деца се осигуряват и индивидуални пакети храна.

Н.Пр. Шаул Камиса Раз от своя страна също благодари на г-жа Фандъкова за подкрепата и съдействието, което оказва на българската еврейска общност и за работата, която като столичен кмет върши заедно с екипа си за подобряване качеството на живот, инфраструктурата и дейностите, които се надява, че ще бъдат оценени и София ще стане Европейска столица на културата през 2019 г. Посланикът на Израел сподели, че видимата промяна на София провокира интерес от израелски бизнесмени да инвестират тук. Н.Пр. Шаул Камиса Раз заяви, че активно ще работи за подобряване на сътрудничеството между представители на израелските институции и Столична община.

Главният секретар на ОЕБ „Шалом” Йосиф Меламед информира столичния кмет за социалните програми, които Организацията реализира и покани г-жа Фандъкова да открие детския център, който съвсем скоро ще бъде завършен.

Кметът на София Йорданка Фандъкова благодари за добрите думи, прие поканата да открие детския център на ОЕБ „Шалом” и „Американ Джоинт”- България и заяви, че ще продължи водената до сега политика „Градът да бъде мирен и спокоен, да запазим духа на толерантност и демократичност, да се спазват законите. Ще се стараем, както и досега да предотвратяваме и да се противопоставяме на проявите на антисемитизъм, ксенофобия и нетолерантност”.