ДЕКЛАРАЦИЯDECLARATION

Организация на евреите в България „Шалом“ остро и решително осъжда варварските  терористични атентати във Франция, довели до стотици невинни жертви и много ранени. Изказваме искрени съболезнования и съпричастност на семействата и близките на потопените в скръб семейства на жертвите.

Организация на евреите в България „Шалом” се противопоставя на всички прояви на тероризъм и омраза, защото терористичните атаки са срещу всички нас, срещу хуманността и цивилизацията. Жертвите сме всички: евреи, християни и мюсюлмани. Тероризмът и омразата изправят света пред трудни изпитания, които само обединени и с категорични  действия и решимост, заедно можем да преодолеем. Недопустимо е да се пролива кръв и да се отнема човешки живот, да се насажда страх и нетърпимост в името на религия, идеология или  убеждения.

The organization of the Jews in Bulgaria ’SHALOM” sharply and strongly condemns the barbaric terrorist attacks in France which led to hundreds of innocent victims and a lot of injured. We express our sincere condolences and sympathy to the immersed in grief families and relatives of the victims.

The organization of the Jews in Bulgaria „Shalom“ opposes all acts of terrorism and hatred because the terrorist attacks are against us all, against humanity and civilization. We are all victims: Jews, Christians and Muslims. Terrorism and hatred make the whole world face hard ordeals, which can only be overcome if we are united, with firm actions and determination. It is unacceptable blood to be shed and lives taken, fear and intolerance to be inculcated in the name of religion, ideology or beliefs.