ДЕКЛАРАЦИЯ на ОЕБ „Шалом“

В дните, когато светът отбелязва 65 – годишнината от края на Втората световна война и 65-годишнината от края на Холокоста отново сме свидетели на фашистки и антисемитски прояви – беше поруган Паметника-костницата на съветските войни в кв. „Лозенец” в гр. София.

During the times when the World celebrates the 65th anniversary of the end of Second World War and the 65th anniversary of the end of Holocaust we still witness many fascist and anti-Semitic acts: the memorial of the Soviet warriors in the district of Lozenets, Sofia, was violated.

За съжаление това е поредният вандалски акт, който е доказателство за засилващите се ксенофобски и антисемитски прояви в България от 2009 година до днес. Случващото се и безразличието на институциите, политиците и гражданското общество ни тревожат и напомнят за събитията започнали така преди 77 години и жестоките им последици – повече от 60 милиона загинали, от които 6 милиона евреи.

Убедени сме, че в България, като демократична страна, политическите сили и обществото ясно и категорично трябва да осъдят проявите на фашизъм, ксенофобия и антисемитизъм и за пореден път ги призоваваме да го направят, защото омразата е опасен фактор за стабилността и мира в обществото ни.

Очакваме от полицията и правоохранителните органи енергични, бързи и законосъобразни действия за откриване и наказване на извършителите и превантивни мерки срещу такива прояви.

Българският народ е доказал, че е толерантен, нека го докажем и сега!

Демократични ценности, постигнати с толкова усилия, трябва да се защитават и отстояват ежедневно, с безкомпромисна решителност!

Unfortunately, this is not the first vandal act that serves as an evidence for the increase in the number of xenophobic and anti-Semitic acts in Bulgaria since 2009. These events together with the indifference of all institutions, politics, and the society really worries us and reminds us of the events that have started this way 77 years ago and their cruel consequences: more than 60 million dead, among which 6 million Jews.
We are convinced that, as a democratic country, Bulgarian political forces and the society should clearly and explicitly judge the acts of fascism, xenophobia, and anti-Semism. And now, not for the first time, we call them to action, because the hatred is a dangerous factor for the stability and the peace of our society.

We expect the police and the legal rights defending authorities to carry out immediate and legal actions in order to detect and punish the perpetrators and to take preventive measures against future actions of that kind.

Bulgarians have proved that they are tolerant; let’s prove that once again!

Democratic values, that have been achieved with such great efforts should be preserved and defended on a daily basis, with an uncompromising determination!