ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”STATEMENT BY SHALOM – THE ORGANIZATION OF THE JEWS IN BULGARIA

Организацията на евреите в България „Шалом” остро осъжда терористичния акт срещу израелски туристи, извършен на 18 юли 2012 г. на летище „Сарафово”, Бургас, в който загинаха невинни граждани. Като представители на българската еврейска общност изказваме своите най-искрени съболезнования на близките на загиналите и изразяваме своята готовност да помогнем на ранените и близките им.

STATEMENT

BY SHALOM – THE ORGANIZATION OF THE JEWS IN BULGARIA

The Shalom Organization of the Jews in Bulgaria condemns, in the strongest possible terms, the act of terrorism against Israeli tourists carried out on July 18, 2012 at Sarafovo Airport in Burgas, causing the death of innocent civilians. As representatives of the Bulgarian Jewish community we wish to offer our most sincere condolences to the relatives of the victims and to express our readiness to assist the injured and their close ones.

The bombing was a terrorist act against the Republic of Bulgaria and Bulgarian society and we, as an integral part of this society, express our indignation and repugnance at this gruesome act of violence, aggression and hatred. We must note, with deepest regrets, that this is the first act in the New history of Bulgaria in which innocent people have been killed simply because they are Jews.

In the last few years, the relations between the Republic of Bulgaria and Israel have enjoyed active development. We are looking forward to intensifying the relations between the two countries and the above act is obviously an act of certain forces and groups which wish to hinder such cooperation. It is only through the activation of Bulgarian society that the escalation of terrorism can be prevented. We trust in the will and unity of democratically-minded people in Bulgaria, Europe and the world, in the determination of the political forces around the globe – to defend the principles of democracy and to protect the rights of people against terrorists, xenophobes, racists and anti-Semites.

Today we fear for the physical survival of our children, our relatives and our Bulgarian friends which may fall innocent victims to hatred. But our bigger fear is that this act of terrorism attempts to destroy Bulgaria’s tomorrow, to instill terror and to destabilize our country.

The Shalom Organization of the Jews in Bulgaria hopes that all institutions involved in the investigation will perform their task with the highest degree of professionalism and the terrorists will be captured and punished.

We appeal to Bulgarian citizens and civil society structures to actively condemn any form of violence and hate.

Взривът е терористичен акт срещу Република България и българското общество и ние, като неразделна част от това общество, изразяваме своето възмущение и непримиримост срещу  тази варварска проява на насилие, агресия и омраза. Със съжаление трябва да заявим, че в Новата история на България, това е първият акт, в който  загиват невинни хора, само защото са евреи.

В последните години отношенията между Република България и Израел се развиват активно. Предстои задълбочаването на връзките между двете страни и това очевидно е акт на определени сили и групи, които искат да попречат на сътрудничество им. Само мобилизацията на българското общество може да предотврати ескалацията на тероризма.  Оповаваме се в силата и обединението на демократично мислещите хора в България, Европа и света, в решителността на политически сили в цял свят – да отстояват принципите на демокрацията и да защитават правата на хората срещу терористи, ксенофоби, расисти и антисемити.

Днес, ние сме притеснени за физическото оцеляване на децата ни, на близките ни и на нашите български приятели, които могат да станат невинни жертви на омразата. Но по-силно е притеснението ни, че с този терористичен акт се прави опит да се разруши днешния ден на България, да се всее страх и да дестабилизира страната ни.

Организацията на евреите в България „Шалом”  се надява, че всички институции, ангажирани с откриване на извършителите, ще свършат професионално своята работа и терористите ще бъдат заловени и наказани.

Призоваваме българските граждани и структурите на гражданското общество да реагират категорично против всяка проява на насилие и омраза.