МЕЗОЗА ЩЕ ЗАКРИЛЯ НОВИЯ ОФИС НА ПОСОЛОСТВОТО НА ИЗРАЕЛ В СОФИЯ

Традицията повелява  на вратата на всеки еврейски дом да има мезоза.  Мезозата е свитък с молитва, поставена в специална кутийка, обикновено с цилиндрична форма, която закриля хората в дома или помещението.  Аарон Зербит, новият равин на Централната софийска синагога,  постави мезоза в новия офис на посолството на Държавата Израел в София. 

След молитвата на Рав Зербит приветствие към присъстващите отправиха Н.Пр. Шаул Камиса Раз, посланик на Държавата Израел и Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом“. На целемонията присъстваха представители на посолството и на ОЕБ „Шалом“.