Н.ПР. МАРСИ РИЙС ГОСТУВА НА ОЕБ „ШАЛОМ“ НА СЕДЕР ПЕСАХ

Н. ПР. Марси Рийс, посланик на САЩ,  беше гост на  Седер Песах и празнува  заедно с представители на българската еврейска общност в София.