ПИСМО ДО ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Уважаеми професор Танев,

Във връзка с информацията и видеоматериалите, разпространени в медиите, получихме запитвания и коментари от журналисти и членове на Организация на евреите в България „Шалом“ за направеното от Вас изказване. Членовете на ОЕБ „Шалом“ са изключително разтревожени, защото в материала видимо няма монтаж.  Моля, да обясните изказаните от Вас думи в контекста на историческите факти за бомбардировката над Враца: „Дръжте се както се държат маджари, евреи, арменци и така нататък. Докрай – както те са докрай с нас. Това е от мен.  Докато не омекнат”. Очакваме Вашият отговор.                                  С уважение,  Максим Бенвенисти, Председател на ОЕБ „Шалом“