ПИСМО ДО СЪЮЗА НА ЕВРЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ПОЛША

ПИСМО ДО СЪЮЗА НА ЕВРЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ПОЛША

ОЕБ „ШАЛОМ“ изпрати  писмо до ръководството на Съюза на еврейските общности в Полша по повод публичното изгаряне на еврейско чучело по време на  антибежански протести пред сградата на общината в град Вроцлав.  ОЕБ „Шалом“ изразява своето възмущение от липсата на намеса на органите на реда, за предотвратяване на  тази явна антисемитска проява.  В писмото се казва още: „Подобни инциденти напомнят за едно отминало, мрачно време в нашата история, когато нетърпимостта към евреите се е изразявала открито както с думи, така и с дела.Българската еврейска общност категорично заклеймява подобни актове на фанатизъм. Не трябва да се преструваме, че тези атаки нямат антисемитски характер, а са просто реакция на решението на полското правителство да приеме 5 000 сирийски бежанци. Тази отровна проява на враждебност няма място в страна като Полша, в която еврейското присъствие датира повече от деветстотин години назад. LETTER TO UNION OF JEWISH COMMUNITIES IN POLAND

TO Leslaw Piszewski

President of the Board of Union of Jewish Communities in Poland

COPY TO Krzysztof Izdebski – President of the Council to the Union of Jewish Communities in Poland, Aleksander Gleichgewicht – President of Wroclaw Jewish Community

Sofia, November 19, 2015

Настъпи моментът за новоизбраното полско правителство да заяви ясно отношението си към този сериозен проблем и да изпрати еднозначно послание, че ще бъдат предприети всички законово допустими мерки в борбата срещу антисемитизма, расизма и ксенофобията, така че полските граждани от всички вероизповедания и етноси да продължат да живеят спокойно и мирно в своята родина.“

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО

ДО

Леслав Пишевски

Президент на Борда на Съюза на еврейските общности в Полша

КОПИЕ ДО

Кжищов Издебски

Председател на Съвета на Съюза на еврейските общности в Полша

Александър Глайхгевихт

Председател на еврейската общност във Вроцлав

София, 19 ноември 2015г.

Уважаеми господин Пишевски,

С неописуем ужас научихме подробностите около снощните антибежански протести пред сградата на общината в град Вроцлав. Фактът, че публичното изгаряне на еврейско чучело е било допуснато без никаква намеса от страна на органите на реда, е крайно възмутителен и не можем да останем безучастни при толкова безочлива антисемитска проява. Подобни инциденти напомнят за едно отминало, мрачно време в нашата история, когато нетърпимостта към евреите се е изразявала открито както с думи, така и с дела.

Българската еврейска общност категорично заклеймява подобни актове на фанатизъм. Не трябва да се преструваме, че тези атаки нямат антисемитски характер, а са просто реакция на решението на полското правителство да приеме 5 000 сирийски бежанци. Тази отровна проява на враждебност няма място в страна като Полша, в която еврейското присъствие датира повече от деветстотин години назад. Настъпи моментът за новоизбраното полско правителство да заяви ясно отношението си към този сериозен проблем и да изпрати еднозначно послание, че ще бъдат предприети всички законово допустими мерки в борбата срещу антисемитизма, расизма и ксенофобията, така че полските граждани от всички вероизповедания и етноси да продължат да живеят спокойно и мирно в своята родина.

С дълбоко уважение,

Максим Бенвенисти

Председател на Организация на евреите в България „Шалом“

Dear Mr. Piszewski,

It is with great horror that we learned about the details around last night’s anti-refugee demonstration in front of the Wroclaw City Hall. The fact that a public burning of Jewish effigies happened undisturbed by the local police authorities is outright appalling and we can hardly remain silent at such blatant manifestation of anti-Semitic hatred. Such incidents are reminiscent of an earlier, darker time in our history when animosity towards Jews was openly and shamelessly expressed both verbally and physically.

The Bulgarian Jewish community strongly condemns those acts of bigotry. We cannot pretend that these attacks are not anti-Semitic, but merely a reaction to the recent decision of the Polish government to take in 5,000 Syrian refugees. This poisonous demonstration of hostility has no place in a country like Poland with its 900-year-old heritage of Jewish presence. The time has come for the newly-elected Polish government to address this grave matter and send out an unambiguous message that all legal measures available will be used to counter anti-Semitism, racism and xenophobia in order to ensure that Polish citizens of all religious and ethnic background can continue to live safely and peacefully in their homeland.

Sincerely yours,

Maxim Benvenisti

President of the Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”