Писмо на ОЕБ „Шалом“ и РОЕ „Шалом“ – София относно изложба

Организацията на евреите в България „Шалом“ и Регионалната организация на евреите в град София са силно смутени от съдържанието на провеждащата се в центъра на град София, на входа на Борисовата градина, до езерото „Ариана“ изложба.

* * *

До: г-жа Йорданка Фандъкова
Кмет на град София

Копие до: г-н Цветан Цветанов
Председател на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и
демографски въпроси към МС

Копие до: Н.Пр. Ноах Гал Гендлер
Посланик на Държавата Израел в
България

Уважаема госпожо Кмет,

Организацията на евреите в България „Шалом“ и Регионалната организация на евреите в град София са силно смутени от съдържанието на провеждащата се в центъра на град София, на входа на Борисовата градина, до езерото „Ариана“ изложба.

Като обществени организации, представляващи еврейската общност в България и град София, ние дълбоко ценим и подкрепяме всяка инициатива, която насърчава междуетническата толерантност. В тази връзка идеята за подобна изложба, която представя културата на палестинския народ би срещнала подкрепа от наша страна.

От няколко години на същото място се експонира идентична изложба, за което ние вече изказахме нашата категорична позиция.

За наше най-голямо разочарование, изложбата представя необективно взаимоотношенията между Израел и Палестина, като създава невярно впечатление сред посетителите и случайните минувачи.

Бихме искали да обърнем внимание, че подобни прояви грубо нарушават декларацията на „Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа“ (ОССЕ), приета през 2004 година в град Берлин, според която е недопустимо на територията на Европейския съюз да се провеждат инициативи, които използват конфликта в Близкия изток за наклаждане на междуетническа омраза.

С уважение:

Максим Бенвенисти
Председател на ОЕБ „Шалом“

Александър Оскар
Председател на РОЕ „Шалом“ – София