Писмо от председателят на ОЕБ „Шалом“ дтн Максим Бенвенисти

Уважаеми членове на Организацията на евреите в България „Шалом”,

В съответствие с чл.31 ал.3 от Устава на ОЕБ „Шалом” заявявам, че ще се кандидатирам за председател на Организацията на евреите в България (ОЕБ) „Шалом” на предстоящата редовна отчетно-изборна конференция (Общо събрание) на организацията, насрочена за 04.12.2011 година.

С повечето от вас се познаваме лично и по тази причина няма да разказвам за себе си. С вашата воля и глас изпълних един четиригодишен мандат като председател на организацията. През този период работихме в екип със зам.председателите, главния секретар, членовете на изпълнителното бюро и Консисторията и служителите и доброволците на организацията. Работихме в тясно сътрудничество с офиса на „Американ Джойнт” и фондация „Лаудер” в България. Помагахме си взаимно с регионалните организации „Шалом” в страната. Каквото сме направили, сме го направили заедно. С открито лице мога да кажа, че по-голяма част от това, което ви обещахме преди четири години е изпълнено. Резултатите от работата са пред вас. Много от вас участваха непосредствено в превръщането на „Шалом” в по-дружелюбна, по-отговорна и по-полезна за своите членове организация. Подробно за направеното и не направеното през последните години ще говорим на националната конференция на 04.12.2011 г. Отчетът на ръководството ще бъде публикуван в сайта на „Шалом” и във вестник „Еврейски вести”. Заповядайте като гости на националната конференция.

Вече направех пред себе си отчет за своята работа като председател на „Шалом” от 2007 до 2011 година. Работих честно, положих усилия и постигнах известни резултати, но смятам, че мога да свърша още работа за организацията. Това ми дава основание и кураж да заявя кандидатурата си за председател на ОЕБ „Шалом” за втори мандат. Давам си сметка, че сам никой не е успял. Необходими са ми доверието и подкрепа на членовете на организацията и на екипа, на който националната конференция ще възложи ръководството на ОЕБ „Шалом” през следващите четири години. Своето предложение за нов състав на изпълнителното бюро и Консистория ще представя на конференцията.
Разчитам на вашата подкрепа за избора ми за председател за втори мандат. Още повече разчитам на вашата подкрепа в работата за развитието на ОЕБ „Шалом” като стабилна организация, която да бъде наша опора в сложния и променящ се свят.

София, 18.10.2011 г.

С уважение,
Максим Исаков Бенвенисти