Поздравителен адрес

Поздравителен адрес до Председателят на ОбС Дупница и Кметът на Община Дупница от името на ОЕБ „Шалом” по повод празника на град Дупница – Денят на успението на Свети Преподобни Йоан Рилски-Чудотворец, най-известния български светец – покровител на българския народ и патрон на българските будители.

ДО
Г-Н ЯВОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДУПНИЦА

ИНЖ. АТАНАС ЯНЕВ ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От името на ОЕБ „Шалом” Ви поздравявам с празника на град Дупница – Денят на успението на Свети Преподобни Йоан Рилски-Чудотворец, най-известния български светец – покровител на българския народ и патрон на българските будители.

Историята на Дупница е съхранила героични страници и дела, сред които са записани и саможертвите и подвизите на представителите на еврейската общност, отстоявали свободата и независимостта на своя град и всеотдайно съграждали и създавали материални и духовни ценности.

Българската еврейска общност, като неделима част от българското общество, активно работи за превръщането на България в просперираща държава. Ние винаги твърдо сме отстоявали ценностите на демократичното общество, в миналото и днес, остро се противопоставяме на всички прояви на антисемитизъм, ксенофобия, расизъм и нетолерантност, за да живеем в един по-добър и хармония свят.

От свое име и от името на българската еврейска общност Ви пожелавам сили и мъдро ръководство на Вашия град, за достоен живот със самочувствие на европейци.

Максим Бенвенисти
председател на ОЕБ „Шалом”