Поздравителен адрес

Поздравителен адрес по повод преизбирането на председателя на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти от посланика на Държавата Израел Н.Пр. Абрахам Хадад