ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОЕБ „ШАЛОМ“ МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ ИЗПРАТИ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ЛОМ

ДО:

Г-Н СТЕФАН ПАНТАЛЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЛОМ

Г-Н ИВО ИВАНОВ ,

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНТАЛЕЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

От името на Организация на евреите в България „Шалом” и лично от свое име Ви поздравявам с празника на град Лом – 17-ти септември „Вяра, Надежда, Любов”.

Поднасям искрените си извинения, че не мога да присъствам на събитията, посветени на Празника на града, поради участието ми в международна среща.

Историята на Лом е съхранила героични страници и дела на саможертви и подвизи. В част от тези страници е записана и историята на евреите, обречени на смърт в концентрационните лагери на смъртта по време на Холокоста, както и съчувствието и хуманността, проявени от гражданите на Лом, които въпреки опасността са подали ръка на изтерзаните и страдащи евреи.

И днес, като техни наследници, управниците и гражданите на Лом активно работят за съхраняване на българския дух и ценности, толерантност и уважение към различията.

Българската еврейска общност, като неделима част от българското общество, активно работи за превръщането на България в просперираща държава. Ние винаги твърдо сме отстоявали ценностите на демократичното общество, в миналото и днес, остро се противопоставяме на всички прояви на антисемитизъм, ксенофобия, расизъм и нетолерантност, за да живеем в един по-добър и хармоничен свят.

От свое име и от името на българската еврейска общност Ви пожелавам сили и мъдро ръководство на Вашия град, за достоен живот със самочувствие на европейци.

Максим Бенвенисти

председател на ОЕБ „Шалом”

17.09.2013 г.

гр. София