ПРОТЕСТНО ПИСМО

Организация на евреите в България „Шалом” и Регионална организация на евреите „Шалом” – София изразяват своето възмущение и протестират срещу опитите да се толерира възраждането на фашистки идеи.

ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЯ
Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ

ДО КМЕТА НА СОФИЯ
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ПРОТЕСТНО ПИСМО

Организация на евреите в България „Шалом” и Регионална организация на евреите „Шалом” – София изразяват своето възмущение и протестират срещу опитите да се толерира възраждането на фашистки идеи. За българската еврейска общност е неприемливо провеждането на шествие, носещо името на генерал Луков, който като лидер на „Съюза на българските национални легиони” по време на Втората световна война, настоява за по-тесни връзки с нацистка Германия и за по-строги антисемитски закони в България, като тези на Хитлер.

Конституцията на Република България дава право на всички български граждани да се събират мирно и без оръжие, но не и да реабилитират личности, пропагандирали нацистката идеология. Ние не можем и не трябва да забравяме, че привържениците на тази идеология причиниха смъртта на 6 милиона евреи по времето на Холокоста.

Ксенофобията и антисемитизмът противоречат на европейските ценности и са недопустими за всяка демократична страна.

Подобни прояви разрушават образа на България като толерантна страна, спазваща моралните и законово установените норми, и създават предпоставки за прояви на антисемитизъм и ксенофобия.
Като организации, представляващи българската еврейска общност, сме обезпокоени от засилването на проявите на антисемитизъм и затова призоваваме да не се дава възможност за реставриране на ксенофобска и антисемитска идеология в България.

Максим Бенвенисти
Председател на ОЕБ „Шалом”

Алек Оскар:
Председател на РОЕ „Шалом” – София