Съвместна декларация в подкрепа кампанията на европейски мюсюлмани и еврейски лидери

Съвместна декларация в подкрепа кампанията на европейски мюсюлмани и еврейски лидери по повод „Деня на Европа“ – 9 май 2011

По повод кампанията на европейски мюсюлмани и еврейски лидери за спазване и съхраняване на европейските ценности и обединение, чийто символ е „Деня на Европа“ – 9 май, ние, долуподписаните представители на мюсюлманската и еврейската общност в България се обединихме, за да излезем с тази съвместна декларация.

Европа е нашият общ дом. Евреи и мюсюлмани живеят рамо до рамо във всяка европейска страна и нашите две общности са важни компоненти на религиозния, културния и социалния живот на Европа. И мюсюлмани и евреи имат дълбоки корени и историческия опит на този континент. Нашите две религии и общности са неразделна част от Европа: минало, настояще и бъдеще. Тази неразривна връзка трябва да се развива и подсилва като гарант на мира и сигурността в Европа и ние изразяваме готовност да работим в тази насока.

Като евреи, мюсюлмани, българи и европейци, ние сме дълбоко загрижени за увеличаващите се проявите на ислямофобия и антисемитизъм в страните от цяла Европа. Ние сме обезпокоени от ръста на расистки и ксенофобски движения в България и в Европа като цяло. Ние вярваме, че лицата и организациите, които проповядват тези идеологии на омраза представляват сериозна заплаха за основните европейски ценности на плурализма, демокрацията, взаимното уважение и сътрудничеството. С притеснение отчитаме нарастването на случаите на неприемливи за демократичното общество прояви, включващи оскверняване на храмове, паметници и паметни знаци, физическо насилие над граждани, риторика на омразата, недобросъвестно отношение на институции и целенасочена медийна пропаганда, манипулираща обществото ни.

В отговор на тази нарастваща заплаха, ние мюсюлмани и евреи изразяваме нашата решимост да работим заедно против демонизирането и маргинализирането на нашите общности. Фанатизъм срещу евреин или мюсюлманин е атака срещу всички мюсюлмани и евреи. Ние сме обединени от нашата вяра в достойнството на всички народи.

На този „Ден на Европа“ си спомняме заедно за ужасите, които се случиха на този континент през 1940 година – кампания за масово убийство, довела до унищожението на една трета от световното еврейство по време на Холокоста. Това зверство, както и масовите убийства на цивилни мюсюлмани в Босна и Херцеговина през 1990, е резултат от налагането на расистки и ксенофобски идеологии, очернящи  и оклеветяващи тези, към които са били насочени.

Ние искаме да работим заедно с всички европейци и да сложим край на всяка група, която проповядва расистки или ксенофобски идеологии дълго преди те да получат законодателна или друга власт. Ние никога не трябва да позволим антисемитизма, ислямофобията, ксенофобията и расизма да станат легитимни в днешна Европа. В тази връзка призоваваме всички политически лидери да не употребяват риториката на тези групи.

Ние осъзнаваме, че проблемите на идентичността, интеграцията, културното многообразие и имиграцията са сложни и трябва да бъдат решени правилно след консултации с малцинствените общности в Европа. Въпреки това не трябва да има толерантност към сатанизирането на цели общности.
Посвещаваме нашите усилия в кампанията за „Деня на Европа“ 2011, както на спомените от миналото на жертвите на геноцида, така и на нашите деца и внуци. Ние отправяме молитва към ВСЕВИШНИЯ СЪЗДАТЕЛ – всички деца от Европа да растат в дух на приятелство и взаимно доверие в един континент, освободен от омраза, страх и насилие.

д-р Мустафа Хаджи, 
главен мюфтия на мюсюлманите в България                                             

д-р инж. Максим Бенвенисти,
председател на Организация на евреите в България  „Шалом”

Шабанали Ахмед, 
председател на Висшия мюсюлмански съвет

д-р инж. Марсел Израел,
председател на Централния израелтянски духовен съвет