Адрес от вицепремиера Цветан Цветанов

Адрес от заместник министър-председателя Цветан Цветанов по повод 68-та годишнина от спасяването на българските евреи от нацистките лагери на смъртта през 1943 година.

ДО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ“

Уважаеми госпожи и господа,

От мое име u от името на Националния смет за сътрудничество по и демографските въпроси изразявам нашата почит и уважение към паметта на жертвите на Холокоста и на пострадалите от престъпленията срещу човечеството.

Неизживените мечти, прекършените надежди, непостигнатите стремежи на милионите загинат в лагерите на смъртта ни задължават, нас. съвременните поколения, да бъдем бдителни и да не пренебрегваме и най-незначителните прояви на езика на омразата, расизма и ксенофобията.

За радост, българското общество в решителни моменти в своята история, а в наши дни при отбелязване на паметни събития отхвърля идеологии и практики, пропагандиращи ненавист, основана на етническа, расова или верска основа. Толерантността, взаимното уважение и зачитането на различията са резултат от вековното съвместно съжителство на различни етноси и култури. Жизнеността на тези чувства не прекъсва и в периоди на изпитание и трудности. Доказва го акта на спасяването на българските евреи преди 6S години.

Този, най-яркият, но не единствен пример на съпричастност към съдбата на прогонените и застрашените от унищожение, този израз на обединение и обща воля, трябва да ни води напред към бъдещето като общество, уверено в собствените си сили и ценности, като народ, непримиримо борещ се и отстояващ принципите на недискриминацията, на уважението към другия, на равснството и солидарността.

Цветан Цветанов