ДЕЙВИД ХАРИС: ПАЗЕТЕ БЪЛГАРИЯ НЕЗАВИСИМА И СВОБОДНА. ЕС и САЩ ТРЯБВА ДА ОКАЖАТ БЕЗРЕЗЕРВНА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРАВОТА ДА НАЧЕРТАЕ СВОЯ СОБСТВЕНА СЪДБА Keep Bulgaria Independent and Free. The EU and U.S. need to show unstinting support for the right of Bulgaria to chart its own destiny.

На 7 юни „Уолстрийт джърнал“ публикува писмо на Дейвид Харис, председател на влиятелния Американски еврейски комитет. Реакцията на Харис е по повод редакционния коментар в „Уолстрийт джърнал“ от 29 юни “Putin Targets Pro-Western Bulgaria„(„Путин е взел на мушка прозападна България„)July 7, 2015 6:07 p.m.

„Bravo to Gary MacDougal for calling attention to Russia’s ominous designs on oft-neglected Bulgaria (“Putin Targets Pro-Western Bulgaria,” op-ed, June 29). Bulgaria is a strategically situated Balkan nation, NATO and EU member and American ally that is in the cross hairs of Moscow’s determined effort to regain its influence in the former Soviet bloc. It is also a country that has stood strongly against Hezbollah terrorism, defended Ukraine’s independence and preserved a pluralistic tradition that includes a vibrant Jewish community.

Using the tools of energy blackmail and bribery, support for destabilizing political parties, heavy investment in the media and creation of faux environmental movements aimed at blocking any non-Russian-related oil and gas schemes, Russia has been moving aggressively in Bulgaria, as it has elsewhere.

The EU and U.S. need to blow the whistle on Russia’s actions and show unstinting support for the right of Bulgaria, like Ukraine, to chart its own destiny.“

David Harris, AJC

http://www.wsj.com/articles/keep-bulgaria-independent-and-free-1436218537?cb=logged0.3088979043532163#livefyre-comment

„Браво на Гари Макдугъл за това, че привлече вниманието към зловещите проекти на Русия относно често пренебрегваната България. България е стратегически разположена балканска страна, член на НАТО и ЕС, и съюзник на Америка, която е в  центъра на решителните усилия на Москва да  възвърне влиянието си в страните от бившия съветски блок. Тя също е страна, която се е отличавала силно срещу Хизбула тероризма, защитава независимостта на Украйна и пази плуралистична традиция, която включва жизнена еврейска общност“ пише Харис.

„Използвайки инструментите на енергиен шантаж и подкупи, подкрепа за дестабилизиращи политически партии, сериозни инвестиции в медиите и създаване на изкуствени екологични движения, насочени към блокиране на всякакви неруски схеми за нефт и газ, Русия действа агресивно в България, както и навсякъде другаде. ЕС и САЩ да длъжни да бият тревога за действията на Русия и да покажат безрезервна подкрепа за правото на България, също като Украйна, да чертае собствената си съдба“, допълва Дейвид Харис.