ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОЕБ „ШАЛОМ“ И ЦИДСDECLARATION

Организацията на евреите в България „Шалом” и Централния израилтянски духовен съвет с възмущение научиха за проведения на 18 февруари т.г.  „Луковмарш 2012”.

Наименуването на публична проява на ген. Христо Луков – известен антисемит и привърженик на германските нацисти е дръзко предизвикателство към демократичните традиции на българското общество, явно поругаване на паметта на милионите жертви на Холокоста и публично отричане на униженията и страданията на българските евреи по време на прилагането на антиеврейските закони в Царство България през 1941-1944 г. Част от тези унижения и страдания са причинени от легионерите, чийто водач до смъртта си е ген. Христо Луков.The “Shalom” Organisation of Bulgarian Jews and the Central Judaic Council of Bulgaria were appalled to learn that “Loukov March 2012” took place on 18 February 2012.

То name a public manifestation after General Hristo Loukov, an openly anti-Semitic public figure and a staunch supporter of Nazi Germany in Bulgaria during the Second World War, is a daring provocation against the deeply-rooted democratic traditions of the Bulgarian society, an open abuse of the millions of victims of the Holocaust and a public denial of the humiliation and suffering of the Bulgarian Jews at the time of the 1941-1944 anti-Jewish legislation in the Kingdom of Bulgaria. Until his assassination, General Loukov was leader of the Bulgarian National Legions, an organization who was partly accountable for the trials and tribulations of the Bulgarian Jews.

Ежегодното разрешаване на „Луковмарш” поставя под съмнение възможността на оторизираните институции да се противопоставят на откритото прокламиране на идеите на неофашизма, крайния национализъм и антисемитизм и да защитават демократичните устои на обществото.

Провеждането на Луковмарш 2012 е крайно неприемливо събитие за град, който иска да бъде културна столица на Европа.

Призоваваме  всички власти в Република България да проявят повече последователност и твърдост в отричането на всички прояви на екстремизъм, неонацизъм, ксенофобия и антисемитизъм. Законите в страната им дават тази възможност.

Призоваваме политическите партии и цялото българско общество да бъдат непримирими към носителите на недемократични идеи.

От всички нас зависи бъдещето на България!

Организация на евреите в България „Шалом”

Централен израилтянски духовен съвет

The permission to hold “Loukov March” on an annual basis casts doubt on the ability of the authorized institutions to oppose the open proclamation of the ideas of neo-fascism, extreme nationalism and anti-Semitism, and to safeguard the democratic foundations of society.

“Loukov March 2012” is utterly unacceptable for a city which aspires to become a cultural capital of Europe.

We appeal to the Bulgarian authorities on all levels to show greater continuity and firm will in denouncing all manifestations of extremism, neo-Nazism, xenophobia and anti-Semitism. The laws in the Republic of Bulgaria give them every opportunity to do so.

We call upon the political parties and the entire Bulgarian society to be irreconcilable with champions of non-democratic ideas.

The future of Bulgaria depends on all of us!

“Shalom” Organisation of Bulgarian Jews

Central Judaic Council of Bulgaria