МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ДОЦ. Д-Р МАРТИН ИВАНОВ ПРИЕ ПОСЛАНИКА НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ У НАС Н.ПР. ШАУЛ КАМИСА РАЗ

Министърът на културата доц. д-р Мартин Иванов прие по негова инициатива Н.Пр.Шаул Камиса Раз – посланик на Държавата Израел в България. В срещата участваха: Саусан Хасон, заместник-ръководител на дипломатическата мисия на Държавата Израел и Максим Бенвенисти – председател на Организация на евреите в България „Шалом”. На срещата в Министерството на културата посланик Н.Пр. Шаул Камиса Раз поздрави от името на Държавата Израел и от името на еврейската общност в България министър Мартин Иванов и пожела успех в отговорната мисия на служебното правителство. „Всяко едно правителство трябва да бъде уважавано – независимо дали е дошло на власт след проведени демократични избори, или е било назначено в съответствие с утвърдените демократични процедури в страната. Ние не гледаме на сегашното българско правителство като на временно, а като на нормално българско правителство, с което ще продължим да работим и да си партнираме все така добре и успешно, както е било и през последните години”, заяви посланикът на Държавата Израел.

Н.Пр.Шаул Камиса Раз даде изключително висока оценка на традиционно добрите и приятелски отношения между двете страни, като подчерта необходимостта от задълбочаване на двустранния диалог и в областта на културата. Дипломатът отбеляза, че Посолството на Държавата Израел у нас е работило чудесно с доц. д-р Мартин Иванов и в качеството му на председател на Държавната агенция „Архиви“, като изрази надежда, че и на новия си изключително отговорен пост в Министерството на културата доц. д-р Мартин Иванов ще продължи да работи все така активно за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Израелският дипломат определи като изключително успешни реализираните през миналата година многобройни съвместни инициативи, посветени на отбелязването на 65 години от обявяването на независимостта на Държавата Израел и на 70-годишнината от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта по време на Холокоста през Втората световна война. В хода на разговора посланик Н.Пр.Шаул Камиса Раз предложи съвместно отбелязване на нови значими инициативи, сред които е 25-ата годишнина от възобновяването на двустранните дипломатически отношения.

Посланикът на Държавата Израел  и председателят на Организацията на евреите в България „Шалом” запознаха министър Мартин Иванов и с идеята си за разработването на Български еврейски културен маршрут, свързан с историята,  културата традициите на еврейската  общност в България, който да преминава през София, Пловдив, Бургас, Варна, Силистра и Никопол. За евреите Силистра е място за поклонение – там е изграден мемориален център в памет на Елиезер Папо – един от най-почитаните и уважавани равини през XIX век. Предвижда се в културния маршрут да бъде включен и Никопол, където е живял Йосиф Каро – късносредновековен богослов и особено почитан равин. В града ще бъде изграден музей в близост до мястото, където се е намирал неговият дом. „Развитието на този културен маршрут ще създаде и нови възможности за икономическо развитие на градовете, включени в него”, отбеляза Максим Бенвенисти.

Министърът на културата Мартин Иванов благодари на посланик Шаул Камиса Раз и на Максим Бенвенисти за отправените му поздравления и благопожелания. „Културата е свързващото звено между народите”, отбеляза министър Иванов, като подчерта интереса си към идеята за развитието на новия културен маршрут за поклоннически туризъм. Доц. д-р Мартин Иванов обеща съдействие за реализация на идеята.

По време на срещата министър Мартин Иванов изрази загриженост за състоянието на синагогата във Видин, обявена за недвижима културна ценност с национално значение, и отбеляза, че е необходимо със съвместни усилия да се търсят възможности за нейната реставрация и за превръщането й в бъдещ културен център.