Младежи чистиха ксенофобски надписи и свастики в София

Днес, 17 ноември във връзка с Международния ден на толерантността, младежи от ОЕБ „Шалом” – младежката организация „Ашумер Ацеир” („Млад пазител”) и други младежки структури на организацията,

Today, November 17, 2009, in connection with the International Day of Tolerance, young people from OJB “Shalom” – the youth organization “Ashumer Atzair” (Young keeper) and other youth structures of the Organization,

както и 50 младежи от еврейски произход от САЩ, които гостуват на българската еврейска общност, организираха почистване на ксенофобски надписи и свастики от софийските сгради и улици.

Акцията беше организирана със съдействието на Столична община.

За допълнителна информация:

Пепа Илиева, ПР на ОЕБ „Шалом”
0888 26 88 41, e-mail: pepa_i@abv.bg
www.shalompr.org

Снимки от акцията можете да видите тук.
NoHate 014.jpgas well as 50 young people with Jewish origin from USA, who are guests of the Bulgarian Jewish community, organized cleaning of the xenophobic inscriptions and swastikas on Sofia buildings and streets.

The campaign was organized with the assistance of Sofia municipality.

For additional information:

Pepa Ilieva, PR of OJB “Shalom”
0888 26 88 41, e-mail: pepa_i@abv.bg
www.shalompr.org

Pictures here.