ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОЕБ „ШАЛОМ“МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ ДО DIR.BG И В. „ВЯРА“

Председателят на ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти изпрати писмо до dir.bg и в. „Вяра“ по повод на некоректно формулираното заглавие „Български евреи започнаха протести срещу кабинета ”Орешарски”” в публикации на двете медии на 5 и 6 август 2013 г.  Организация на евреите в България „Шалом” изразява своето несъгласие с опитите на тези медии чрез заглавието да манипулират българската общественост и да създават неверни внушения.

ДО Г-Н ВИКТОР СТЕФАНОВ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА DIR.BG

ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ХРИСТОВА

РЕДАКТОР НА DIR.BG

ДО Г-ЖА ЛИДИЯ ПАВЛОВА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. „ВЯРА”

Уважаеми г-н Стефанов,

Уважаема г-жо Христова

Уважаема г-жо Павлова,

Във връзка с публикациите във Вашите издания от 5 и 6 август 2013 г., озаглавени „Български евреи започнаха протести срещу кабинета ”Орешарски”” Организация на евреите в България „Шалом” изразява своето несъгласие с опитите на Вашите медии чрез некоректно формулираното заглавие да се манипулира българската общественост и да се създават неверни внушения.

Организация на евреите в България „Шалом”, като българска неправителствена организация, представлява най-голямата част от еврейската общност в страната ни и според своя Устав е необвързана с политически партии и движения и не извършва политическа дейност. Като част от българското гражданско общество, членовете на ОЕБ „Шалом” имат различни политически пристрастия.

Организация на евреите в България „Шалом” се надява, че представителите на политическите сили, изпълнителната власт и представителите на гражданското общество ще насочат усилията си към постигане на стабилност, защото сегашното състояние крие рискове за дестабилизиране на страната, което ще доведе до сериозни вътрешни и международни последици. Очакваме от политическите и гражданските лидери да проявят благоразумие и отговорност, да влязат в диалог помежду си, като избягват поведение, което засилва противопоставянето и омразата в обществото.

Медиите имат силно влияние в българското общество и чрез информацията, която разпространяват формират мнения и нагласи. Надяваме се, че ще проявите отговорност към аудиторията си.

С уважение,

Максим Бенвенисти,

председател на ОЕБ „ШАЛОМ”

София, 6 август 2013 г.