ПОЗИЦИЯ НА ОЕБ „ШАЛОМ“ВЪВ ВРЪЗКА С ОТВЛИЧАНЕТО НА ТРИМА ИЗРАЕЛСКИ МАЛДЕЖИ НА ЗАПАДНИЯ БРЯГStatement of the Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” regarding the kidnapping of three Israeli boys on the West Bank

Организация на евреите в България „Шалом“ остро осъжда отвличането на израелските ученици Гилад Шаар (16), Нафтали Френкел (16) и Еял Ифрах (19) в четвъртък следобед на 12 юни и е силно обезпокоена, че все още няма данни за тяхното местонахождение и здравословно състояние. Надяваме се младежите скоро да се завърнат невредими по домовете си, а дотогава вдъхваме сила и кураж на техните семейства и близки. Считаме, че подобни действия са пагубни за и без това трудния и зависещ от множество фактори процес на мир в Близкия изток. Вярваме, че всички прогресивно мислещи хора в България и по света ще се отнесат с най-голямо внимание и критичност към сходни нехуманни актове. Уверени сме, че Държавата Израел ще създаде необходимата организация и предприеме адекватни действия за бързото освобождаване на тези млади хора, както и за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

ОЕБ „Шалом“

17 юни 2014

The Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” strongly condemns the kidnapping of Israeli yeshiva students Gilad Shaar (16), Naftali Frenkel (16) and Eyal Yifrah (19) on Thursday afternoon, June 12 and is very concerned about the absence of any information regarding their current location and health condition. We hope that the boys will return safely to their homes very soon, and stand strong with the people of Israel, offering moral support to the bereaved families and friends. We consider such acts detrimental for the undeniably complicated and very conditional peace process in the Middle East. We believe that all forward thinking people in Bulgaria and around the world will not remain passive, but instead be openly critical towards such inhumane acts. We are confident that the State of Israel will provide an adequate response to the abduction and take all precautionary measures to counteract such incidents in the future.
OJB Shalom
June 17, 2014