Президентът Георги Първанов ще се срещне с еврейската общност

Днес, 20 април 2011 г. (сряда) в 16.15 ч. в Президентството на Р България, бул. „Дондуков” 2, представители на еврейската общност ще се срещнат с президента на Република България Георги Първанов, по повод празника Песах – празникът на спасението на еврейския народ.

Председателят на ОЕБ „Шалом” д-р Максим Бенвенисти и представителите на еврейската общност ще поднесат на г-н Първанов традиционни за празника подаръци – маца (ритуален безквасен хляб) и кашерно вино.

От 19 до 26 април тази година еврейската общност празнува Песах – празникът, който отбелязва изхода на евреите от Египет и спасението им от робство, след което Мойсей повежда еврейския народ 40 години през пустинята, за да ги отведе до Обетованата земя.