100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА «АМЕРИКАН ДЖОИНТ» – НАЙ-ГОЛЯМАТА МЕЖДУНАРОДНА ЕВРЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

На 22 май 2014 г. в Париж се отбелязва 100-годишнината от създаването на „Американ Джоинт” – най-голямата международна еврейска организация. В продължение на 100 години организацията спасява страдащи хора в места на военни конфликти, природни бедствия и икономически кризи. „Американ Джоинт” предлага помощ чрез мрежа от програми за социално и финансово подпомагане и развитие на еврейски и не-еврейски общности. Програмите са фокусирани върху социални услуги, намаляване на бедността, обучения, помощ при бедствия, еврейски културни и образователни дейности в повече от 70 страни в света. „Американ Джоинт” е основният партньор на Организация на евреите в България „Шалом”.

Максим Бенвенисти, председател на Организация на евреите в България „Шалом” е член на Почетния комитет, който организира честването на 100-годишнината. Тази вечер в Париж Максим Бенвенисти ще участва в специална церемония, председателствана от Барон Дейвид Рене Джеймс де Ротшилд.