СРЕЩА НА ДОБРИ ИДЕИ

На 2 октомври 2013 г. се проведе работна среща с Н.Пр. Шаул Камиса Раз – посланик на Държавата Израел, д-р Костадин Ангелов – изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска” АД, Максим Бенвенисти – председател на Организация на евреите в България „Шалом”, д-р Александър Оскар, председател на Регионална организация на евреите „Шалом”-София и Йосиф Меламед – главен секретар на Организация на евреите в България „Шалом”. На срещата бяха обсъдени възможностите за създаване на българо-израелска програма за обмен на специализанти и докторанти в областта на медицината между УМБАЛ „Александровска” и израелски лечебни заведения.

Д-р Костадин Ангелов каза, че „Идеята на програмата е младите хора да видят, че когато работиш упорито – успяваш”. За реализацията на програмата се предвижда да се създаде Борд от независими експерти с доказани професионални качества. Г-н Максим Бенвенисти обяви, че д-р Александър Оскар ще бъде официалният представител на ОЕБ „Шалом” за подготовката и реализацията на програмата.

Посланикът на Дължавата Израел Н.Пр. Шаул Камиса Раз сподели, че „Развитието на сътрудничеството в областта на лечебното дело между Израел и България ще бъде едно от приоритетните направления заедно с развитието на селското стопанство и туризма. За развитието на програмата, която обсъждаме, ще разчитаме на българските евреи в Израел, сред които има изявени медицински специалисти и имат силна емоционална връзка с България”.


Друга тема, която беше обсъдена беше Инициативата „Направи добро” на ОЕБ „Шалом”, към която УМБАЛ „Александровска” АД се присъедини като партньор. По повод на 70 годишнината от спасяването на българските евреи в рамките на Инициативата „Направи добро” лекари от САЩ, Израел, лекари с еврейски произход и лекари от УМБАЛ „Александровска” са прегледали 2000 социално-слаби деца от Северозападна България.