„70 ГОДИНИ ОТ КРАЯТ НА ХОЛОКОСТА И ПОБЕДАТА НАД НАЦИЗМА. 25 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ“

На 20 май 2015 г. в „Медия център БНР“, бул.“Драган Цанков“ 4, Българското национално радио ет. 5 ще се проведе пресконференция на тема: „70 години от края на Холокоста и победата над нацизма. 25 години от  възстановяване на дипломатическите отношения между Република България и Държавата Израел“. Организатори на събитието са ОЕБ „Шалом“ и Дискусионен клуб „Маген“.

В пресконференцията ще участват: Н.Пр. Шаул Камиса Раз – посланик на Държавата Израел, Ярослав Джеджиц – министър-съветник, заместник ръководител на дипломатическата мисия на Република Полша,  Ваня Кастрева – заместник – министър на образованието и науката, Максим Бенвенисти – председател на ОЕБ „Шалом“, Йосиф Меламед  – главен секретар на ОЕБ „Шалом“, Рав Йосиф Соломон – главен равин на Център „Хабат“ – България, Виктор Меламед – председател на „Федерация на ционистите в България, доц. Албена Танева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Максим Делчев – образователен директор на Еврейски център „Бет Шалом“, Николай Поппетров – историк, Златко Младенов – председател на Ромски обществен съвет „Купате“, Михайлина Павлова – главен редактор на в. „Еврейски вести“, Пепа Илиева – ПР мениджър на ОЕБ „Шалом“.


Проф. Иля Алтман – съпредседател на Научно-просветния център „Холокост“, професор в Руския държавен хуманитарен университет в Москва, Русия ще се включи в пресконференцията с видео връзка.

В 14:00 часа  кмета на град София – Йорданка Фандъкова ще открие кръгла маса по същата тема в Еврейски център „Бет Шалом“, ул. „Екзарх Йосиф“ 15, ет. 5  ще се проведе Кръгла маса по същата тема, част от програмата на Организация на евреите в България „Шалом“ и Дискусионен клуб „Маген“ за отбелязване на годишнините.

Ще бъде представен филма „Обречени на приятелство“ на ученици от 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ с изучаване на иврит и английски, отличен с първа награда  за колективна творба, посветен на 25-та годишнина от възстановяване на дипломатическите отношения между Република България и Държавата Израел.

Моля, поради пропускателния режим в БНР и Еврейски център „Бет Шалом“,  журналистите желаещи да присъстват на пресконференцията или на кръглата маса да носят журналистически карти и да направят писмена заявка на e-mail: asar.pr@gmail.com или pepa_i@abv.bg, тел. 0888 26 88 41.

За допълнителна информация: Пепа Илиева – ПР мениджър на ОЕБ «Шалом»            0888 26 88 41, pepa_i@abv.bg, asar.pr@gmail.com

ПРОГРАМА

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

„70 ГОДИНИ ОТ КРАЯТ НА ХОЛОКОСТА И ПОБЕДАТА НАД НАЦИЗМА.

25 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ “

София, 20 май 2015 година

ОРГАНИЗАТОРИ: ОЕБ „ШАЛОМ“  И КЛУБ „МАГЕН“

  • 10:30 – 12:00 ч. Пресконференция в „Медия център БНР“

Адрес: бул.“Драган Цанков“ 4, Българското национално радио ет. 5

Видео включване на проф. Алтман от Москва

  • 14:00 – 14:20 ч. Откриване на Кръглата маса от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

Адрес: Еврейски център „Бет Шалом“, ул. „Екзарх Йосиф“ 15, ет. 5

14:20- 14:30 ч. Представяне на филма „Обречени на приятелство“ на ученици от 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ с изучаване на иврит и английски, отличен с първа награда  за колективна творба, посветен на 25-та годишнина от възстановяване на дипломатическите отношения между Република България и Държавата Израел.

Модератор на конференцията г-н Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом

  • 14:30 – 16:00 ч. Зала  1

Модул I „Краят на Холокоста“

Тема : “ Да бъдеш член на семейство на оцелели от Холокоста“  – Рав Йосиф Соломон, главен равин на Център „Хабат“ – България

Тема: „Рефлексия върху миналото и формиране на нагласи“ – доц. д-р Албена Танева СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: „Червената армия и Холокоста“ –  проф. Иля Алтман,  съпредседател на Научно-просветния център „Холокост“, професор в Руския държавен хуманитарен университет  в Москва, Русия

  • 15:00 – 16:00 Зала  2

„Предизвикателствата на днешния ден за съхраняване и предаване на знанието и уроците на Холокоста, и спасяването на българските евреи“ – дискусия на проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката с млади еврейски лидери.

  • 16:00 – 16:30 кафе пауза

  • 16:30 – 18:00  Зала 1

Модул II „Победата над нацизма“

Тема: „Българските евреи по време на Втората световна война и след нея“- доц.  д-р Румяна Христиди, СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: „Победата над нацизма във Втората световна война и съдбата на европейските евреи“ – проф. Искра Баева, СУ „Св. Климент Охридски“

  • 18:00 – 18:45 Зала 1

Модул III „25 години от възстановяване на дипломатическите отношения между България и Израел“

Тема: „25 години от възстановяване на дипломатическите отношения между Република България и Държавата Израел“ – Н.ПР. Шаул Камиса Раз, посланик на Държавата Израел

Тема: „Възстановяването на дипломатическите отношения между Република България и Държавата Израел и тяхната роля за възстановяване на ционисткото движение“- Виктор Меламед, председател на „Федерация на ционистите в България“

Тема: „Развитието на отношенията между Държавата Израел и Диаспората. Еврейският поглед върху Холокоста: как религията, културата и еврейското общество разглеждат Холокоста и изводите, които си вадят. “ – Максим Делчев, образователен директор на Еврейски културен център „Бет Шалом“

  • 18:45 – 19:00 Официално закриване на Кръглата маса