БЪЛГАРИЯ – СРЕДИЩЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

На 5 март 2013 г. (вторник) от 11.00 ч. в Големия салон на БАН, ул. 15 ноември № 1. Председателят на ОЕБ «Шалом»  Максим Бенвенисти ще участва в кръгла маса на тема „България – средище на толерантността“, орагнизирана от Българска академия на науките. Ще се дискутират въпроси, свързани с отношението на България и българския народ към съдбата на арменци, руснаци и евреи, преследвани и подложени на геноцид по време на историческите събития съответно от:  1915-1922 г., след 1918 г. и 1940-1944 г. В разискванията ще вземат участие учени от БАН, общественици и представители на арменската, руската и еврейската общности в България