Български лекари ще специализират в Израел

От 9 до 13 януари ректорът на Медицински университет в София проф. Ваньо Митев и деканът на Факултета по стоматология проф. Андон Филчев и група български лекари бяха на официална визита в Израел.

Визитата беше осъществена със съдействието на посолството на Държавата Израел в България и активното участие на Организация на евреите в България “Шалом”. Целта на посещението беше да се създадат контакти между Медицинския университет в София и институциите в Израел, които работят в сферата на здравеопазването и образованието и да се положат основите на двустранно сътрудничество.

Българската лекарска делегация се срещна с: проф. Йосиф Мекори, ректор на Медицинския университет в Тел Авив, проф. Ада Йонат, носител на Нобеловата награда по химия за 2009 г., проф. Илана Ели, декан на Факултета по стоматология в Тел Авив, проф. Арнон Афек, зам.- директор на Университетската болница „Тел Ашомер”, проф. Муди Шевес – вицепрезидент на научния институт “Вайцман” и водещи лекари от български произход, сред които д-р Йосиф Алкалай – председател на израелското „Дружество по дерматология”.

Българската визита беше изключително ползотворна – постигната беше договореност млади лекари от България да специализират в Израел. Предложението на проф. Ваньо Митев е най-добрите в различните специалности млади български лекари, специализанти в Медицинския университет в София да се обучават по 3 месеца при водещи лекари в съответните специалности в Израел. Лекарите от български произход в Израел са изразили готовност да участват и да помагат по време на специализациите на младите български медици и при посещенията си в България да изнасят лекции и да предадат опита си. ОЕБ „Шалом” ще съдейства за реализацията на този проект.

Нобеловата лауреатка проф. Ада Йонат ще посети България до края на 2011 г. Тя ще има възможност да се срещне и изнесе лекции пред български лекари и студенти и да сподели постиженията и резултатите от изследванията си за структурата на рибозомата и белтъчния биозинтез. Ада Йонат е и лауреати на Програмата “За жените в науката” през 2008 г. Програмата е международен еталон за научни постижения и безценен източник на мотивация и вдъхновение за жените в науката.