ДЕКЛАРАЦИЯDECLARATION

Организацията на евреите в България „Шалом”, като представител на българската еврейска общност, остро осъжда проявите на антисемитизъм в Европа, извършени в навечерието на избора за представители в Европейския парламент – кървавия атентат пред Еврейския музей в Брюксел и нападението над евреи пред една от парижките синагоги. От името на българската еврейска общност изказваме своите най-искрени съболезнования на близките на загиналите в Брюксел и съчувствие и съпричастност към ранените в Париж. Снимка monitor.bg

Организация на евреите в България „Шалом” остро осъжда тези недопустими и шокиращи актове на насилие срещу невинни граждани, извършени на 24 май 2014 г.: пред Еврейския музей в Брюксел, в който загинаха 4-ма невинни граждани двойка израелски туристи от Тел Авив и двама служители на Еврейския музей и часове по-късно същата вечер на излизане от синагогата в парижкото предградие Кретей са били нападнати и пребити двама братя в традиционно еврейско облекло.

Организация на евреите в България „Шалом”, като неразделна част от световната еврейска общност, изразява своето възмущение и непримиримост срещу  тези кървави прояви на омраза и насилие. Недопустимо е омразата и нетърпимостта към различната вяра и произход да бъдат повод за смъртта на невинни хора.

Уверени сме, че с действията си всички отговорни институции ще докажат своя професионализъм, за да бъдат наказани виновниците, а семействата на жертвите и ранените ще получат подкрепа, съдействие и морално удовлетворение.

За пореден път Организацията на евреите в България „Шалом“ изразява своето безпокойство от засилването на антисемитизма, ксенофобията, расизма и крайният национализъм в света и в България.

Призоваваме всички активно да реагират срещу проявите на краен национализъм, реабилитацията и възраждането на нацистки лозунги и политически програми от времето на Холокоста, както и опитите да се пренапише историята на Втората световна война.

Активните и категорични дейстивия срещу всички прояви на насилие и омраза са гаранция са защита на общочовешките ценности.

***

За допълнителна информация:

Пепа Илиева, ПР мениджър на ОЕБ „Шалом”

0888 26 88 41, www.shalompr.org

As a representative of the Bulgarian Jewish community, the Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” strongly condemns the manifestations of anti-Semitism in Europe committed on the eve of the European Parliament elections – the bloody attacks in front of the Jewish Museum in Brussels and the attack on Jews in front of one of the Parisian synagogues. On behalf of the Bulgarian Jewish community, we express our sincere condolences to the relatives of those who died in Brussels and compassion and empathy to those wounded in Paris.

Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” strongly condemns these unacceptable and shocking acts of violence of 24 May 2014 against innocent citizens: in front of the Jewish Museum in Brussels, where 4 innocent people have died – a couple of Israeli tourists from Tel Aviv and two employees of the Jewish Museum, and hours later the same night two brothers in traditional Jewish clothing were attacked and beaten on their way out of the synagogue located in the Paris suburb of Creteil.

Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”, as an integral part of the global Jewish community, expresses its indignation and intolerance against these bloody acts of hatred and violence. It is unacceptable for the hatred and intolerance towards different religions and origins to cause the death of innocent people.

We believe that with its actions all responsible institutions will demonstrate their professionalism by punishing the perpetrators, while the families of the victims and the injured people will receive support, assistance and moral satisfaction.

Once again, the Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” expresses its concern over the intensification of anti-Semitism, xenophobia, racism and extreme nationalism in the world and in Bulgaria.

We urge everyone to actively respond to any act of extreme nationalism, rehabilitation and revival of Nazi slogans and political agendas from the Holocaust and attempts to rewrite the history of World War II.

The active and stronger actions against all acts of violence and hatred represent a guarantee for protection of the universal human values.

***

For more information:

Pepa Ilieva, PR manager of OJB „Shalom“

0888 26 88 41, www.shalompr.org