Декларация на ОЕБ „Шалом“ и ЦИДС

Организация на евреите в България „Шалом” осъжда остро и категорично всички опити за нарушаване на етническия мир в страната.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”

ЦЕНТРАЛЕН ИЗРАЕЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ

Организация на евреите в България „Шалом” и Централния израелтянски духовен съвет осъждат остро и категорично всички опити за нарушаване на етническия мир в страната. Оценяваме случилото се на 20 май 2011 г. пред столичната джамия „Баня Баши” по време на петъчната молитва на мюсюлманите като провокация на обществени сили, които са заинтересовани от разрушаване на етническия мир.

Подкрепяме декларацията на Народното събрание на Република България, която осъжда поведението на политическа партия „Атака” и определя агресията на представителите й като скандална и дълбоко чужда на българския народ и неговата религиозна търпимост и етническа толерантност. „След своя опит за агресия срещу етническия мир, създаващ заплаха за националната сигурност на Република България, ПП „Атака“ е опасна за управлението в страната“, – се казва в Декларацията на НС.

Още на 3 май при представяне на бюлетин № 1 на ОЕБ „Шалом” „Антисемитските прояви в България 2009-2010 г.” ние обявихме тревога и предупредихме българската общественост за опасността от нарастване на омразата, ксенофобията и нетолерантността в страната ни.

Обръщаме се към представителите на всички етнически и религиозни общности, на всички структури на гражданското общество в България – да не допускат опетняването на чистото име на българския народ като толерантен и веротърпим.

Нека всички да отстояваме традиционните български ценности и да не допуснем омразата и нетолерантността да разрушат етническия мир и да дестабилизират обстановката в България.

Д-р инж. Максим Бенвенисти,

председател на ОЕБ „Шалом”

Д-р  инж. Марсел Израел,

председател на ЦИДС