Днес ще бъдат връчени наградите „Шофар“

На 2 май 2010 г. (неделя) от 19.00 ч. в София в Зала „Йерусалим” на Еврейския културен дом, бул. „Александър Стамболийски” № 50 ще се проведе официална церемония за връчване на наградите “Шофар” за 2009 г.

Тази година наградите ще бъдат раздадени в 5 категории: „За цялостен принос в развитието на еврейската общност в България”, „За утвърждаване на еврейската култура, наука и ценности”, „За доброволческа дейност”, „За младежка дейност” и „За етническата толерантност”. В последната категория тази година са номинирани: журналистката Грета Дженева и генералният директор на БТА Максим Минчев. Във всички категории са номинирани изявени представители на културния и обществен живот. Сред номинираните са: доц. Етиен Леви, Бохор Кахлон – главния равин на България, проф. д-р Леон Леви, Роберт Джераси – председател на Централния израелтянски духовен съвет, Максим Коен, доц. д-р Евгени Аструков, Идан Шавит и др.

Всяка година председателят на ОЕБ „Шалом” връчва своя награда – пластика, изработена от Величко Минеков, на изявени общественици и интелектуалци, за принос в развитието на българското общество, културата и науката и дейност, позитивно представяща страната ни. Тази година председателят на ОЕБ „Шалом” – Максим Бенвенисти награждава проф. Ивайло Мирчев, председател на СБХ.

В програмата на събитието участват: Александра Сърчаджиева, Мариус Донкин, Етиен Леви и Нели, Мими Иванова и Развигор Попов, Сребрина Соколова и Кремена Матева и Дария Йовчева.

Шофарът е най-стария музикален инструмент – обикновено е изработен от рог на овен. С него на Рош а Шана (Еврейската Нова година) се тръби, за да накара всеки човек да премисли делата си и да поиска прошка за грешките си. Тръбенето на шофара напомня и за даването на Десетте Божи заповеди. Според древните мъдреци посланието на шофара е: „Събудете се от сън и помислете за делата си. Спомнете си за Създателят и се върнете към него, в покаяние. Не бъдете от онези, които губят реалността в преследване на сенките и прахосват годините си в търсене на празното, което не може да ги ползува или избави. Погледнете добре в душите си и обърнете внимание на постъпките си. Изоставете лошите си мисли и пътища, върнете се към Господ и той ще има милост към вас”.