ЕДНО НЕПОДНЕСЕНО ПРИВЕТСТВИЕ

Представяме Ви едно неподнесено приветствие на Максим Бенвенисти, председател на Организация на евреите в България „Шалом”.

Приветствието към участниците и гостите на международната конференция „Религията в полза на човека”, която се проведе в София на 3 и 4 август, беше включено в програмата на форума, но в последния момент BFK (Bulgarian Final-Touch Konsulting) – фирмата организатор на събитието изключи предвиденото участие на ръководителя на ОЕБ„Шалом”.

ОЕБ „Шалом” се оттегли от списъка на съорганизаторите на събитието поради проявеното неуважение към нея.

* * *

Ваши Превъзходителства,

Ваши високи преосвещенства – представители на различните вероизповедания в България и света,

госпожи и господа,

Голяма чест за мен, като представител на българската еврейска общност е да приветствам участниците в международната конференция. „Религията в полза на човека”.

Човешкото благо е първа грижа на всички, които работим за изграждането на един по-справедлив и по-дружелюбен свят. Трябва да благодарим на Б-г, че ни е дадено да се трудим за доброто на хората. Нашите усилия са само скромен израз на тази ни благодарност.

За евреите тук, в България, нашата страна е гостоприемна земя. През столетията нашите предци и ние сме изпитали по-малко страдание от евреите в други части на Европа и света. Ярък пример за силата на съчувствието и съпричастието е спасяването на 50 000 български евреи от депортирането в нацистките лагери на смъртта по време на Втората световна война. Спасение, начело на което застана Българската православна църква и нейните йерарси, водени от екзарх Стефан и митрополит  (по-късно патриарх) Кирил.

Тази благословия ни задължава да бъдем активни в борбата срещу омразата, която разделя хората по социален, етнически и религиозен признак.

Никога не бива да забравяме, че омразата е един от трите порока, които ни зачертават от света, както казва един от великите равини раби Йешуа.

Като сме се събрали всички в тази зала, ние сме се изкачили на първото стъпало на съгласието – че трябва заедно да работим, за да се познаваме по-добре, защото това което разделя хората е страха от непознатото.

Бъдещето е в обогатяване на духовността с участието на всички религии. Трябват ни мъдрост, смирение и търпение, за да се изгради общата позиция на всички религии за благото на човека.

Успех на конференцията и на мисията, която ние събрала – да работим в полза на човека.

Благодаря ви !