„ЕВРЕИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ В ГОДИНИТЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И СТУДЕНАТА ВОЙНА (1939-1989)”International Academic Conference EAST EUROPEAN AND SOVIET JEWS DURING WORLD WAR II AND THE COLD WAR (1939-1989)

На 2 ноември 2012 г. в 13.00 ч. в София в Аулата на Софийския университет „Свети Климент Охридски” ще бъде открита международната научна конференция „Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините на Втората световна война и Студената война”.  Конференцията е основна академична проява, част от Националната програма за отбелязването на 70-годишнината от спасяване на българските евреи от лагерите на смъртта и почитане паметта на евреите от Македония, Беломорска Тракия и Пирот, загинали в лагерите на смъртта през 1943 г.

Co-organized by the Dialogue Europe Center of Excellence at Sofia University, the Strochlitz Institute for Holocaust Research at the University of Haifa, the Cold War Studies Program and Davis Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard University, the Organization of the Jews in Bulgaria SHALOM  and the Commission on the State Security’s Dossiers
Организатори на конференцията са: Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ – Институт за докторанти и постдокторанти „Диалог Европа“ към СУ,  Институтът за изучаване на Холокоста „Щрочлиц“ към Университета на Хайфа, Програмата за изучаване на Студената война и Центъра за руски и евразийски изследвания „Дейвис“ към Харвардския университет и Организацията на евреите в България „Шалом“. Партньори в реализацията на идеята са Комисията по досиетата и Посолството на Държавата Израел в София. На официалното откриване на форума слова ще произнесат: проф. д.и.н. Иван Илчев – ректор на СУ и ръководител на УКХ “Алма матер”, приветствие от името на г-н Цветан Цветанов – заместник министър-председател и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, проф. д-р Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката, Н. Пр. Шаул Камиса Раз – посланик на Държавата Израел в България, г-н Евтим Костадинов – председател на Комисията по досиетата, проф. д-р Давид Фараджи – ректор на Университета на Хайфа, проф. д-р Джоузеф Мифсуд – директор на Лондонската дипломатическа академия, д-р Максим Бенвенисти  – председател на Организация на евреите в България “ШАЛОМ”.

Конференцията ще се проведе от 2 до 4 ноември 2012 г. Целта й е да се отдаде почит към спасителите на българските евреи и да даде една по-широка и обективна представа за съдбата на еврейските общности в Източна Европа по време на Втората световна война и периода на Студената война, включително и за ролята на евреите в политическия живот. Конференцията ще включва панели в следните шест широко-тематични области: Холокостът и евреите в Източна Европа; Евреите в източно-европейските комунистически партии и органи за сигурност; Кампаниите на анти-семитизъм на Сталин и показните процеси в Източна Европа; Анти-семитизмът в Източна Европа в пост-сталинския период; Емиграцията на източно-европейските и съветските евреи към Израел и САЩ; Арабско-еврейският конфликт, Съветският блок и евреите в Източна Европа. Докладите и съпътстващите прояви на конференцията ще се фокусират върху проблемите на отделните страни и региона.

Ще бъде представен сборник с декласифицирани документи от органите на Държавна сигурност, отнасящи се за съдбата на българските евреи в годините на Студената война. Дискусията включва въпросите: Как Холокостът влияе на обществения дебат и официалната политика към еврейските общности в отделните страни? Какви са правните, икономическите, социалните и психологическите обстоятелства около съдбата на европейските евреи, определяни като „разселени лица“ – особено в окупационните зони на Германия, Австрия и някои други Централно-Европейски държави? Какво е влиянието на разгарящата се Студена война върху еврейските общности в районите под контрола на Червената армия? Как формиращите се комунистически режими и техните органи за сигурност в Източна Европа разглеждат оцелелите евреи, намиращи се под тяхна власт? Доколко създаването на държавата Израел през май 1948 г. влияе на Студената война и обратно? Каква роля играе анти-семитизмът в показните процеси в Източна Европа в края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ век? Как се отразява арабско-еврейският конфликт на страните от Източна Европа и Съветския блок и на живеещите там евреи?

„Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините

на Втората световна война и Студената война”

(проектопрограма)

петък 2 ноември 2012

12.00 – 13.00 ч – регистрация, пред Нова конферентна зала, СУ

13.00 – 14.00 ч – официално откриване на конференцията, Аулата на СУ

 • проф. д.и.н. Иван Илчев (Ректор на СУ и ръководител на УКХ “Алма матер”)

●       г-н Цветан Цветанов (Заместник министър-председател и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси)

●       проф. д-р Сергей Игнатов (Министър на образованието, младежта и науката)

●       Н. Пр. г-н Шаул Камиса Раз (Посланик на Държавата Израел в България)

●       г-н Евтим Костадинов (Председател на Комисията по досиетата)

●       проф. д-р Давид Фараджи (Ректор на Университета на Хайфа)

●       проф. д-р Джоузеф Мифсуд (Директор на Лондонската дипломатическа академия)

●       д-р Максим Бенвенисти (Председател на Организацията на евреите в България “ШАЛОМ”)

14.00 – 14.30 ч – кафе пауза пред Нова конферентна зала

14.30 – 15.00 ч – Въвеждаща лекция на проф. д.и.н. Андрей Пантев /народен представител/ на тема „Добродетелите на изостаналостта“

15.00 – 16.30 ч – Първи панел “Представяне на документалния сборник “Държавна сигурност и евреите в България”. Модератор: доц. д-р Орхан Исмаилов

15.00 – 15.15 ч – доц. Костадин Грозев (СУ) “Борбата със световния ционизъм като задача на българското външно разузнаване и контраразузнавателните органи”

15.15 – 15.30 ч – д-р Румяна Маринова – Христиди (СУ) “Евреите в социалистическа България – опит за периодизация”

15.30 – 16.00 ч – изказвания и дискусия с участници в събития Анжел Вагенщайн, Валери Петров, Соломон Паси, Ицках Финци и др.

16.00 – 16.15 ч – почивка

16.15 – 18.00 ч – Втори панел “Българските евреи и българската държава от края на ХІХ в. до Холокоста”. Модератор доц. д-р Валери Колев

16.15 – 16.35 ч – доц. Румен Генов (НБУ) “Дизраели, еврейството и антисемитизмът в България”

16.35 – 17.10 ч – д-р Шломо Шеалтиел (историк, Израел) „Българското еврейство между заплахата от унищожение и национално възраждане, 1939-1949“

17.10 – 17.25 ч – арх. Елко Хазан (България) “Съдбата и състоянието на еврейското материално културно наследство в България”

17.25 – 17.50 ч – Ангелина Рашкова (България) “Малко известни съдби на евреи и праведници-неевреи от времето на Холокоста”

17.50 – 18.10 ч – Дискусия

19.30 – 21.30 ч – Сефарадска вечеря (организирана от ОЕБ „ШАЛОМ” в зала „Йерусалим” на Еврейския дом)

събота, 3 ноември 2012 г. /Нова конферентна зала на СУ/

9.30 – 10.50 ч – Трети панел “Българските евреи – между спасението и Холокоста” , модератор г-н Максим Бенвенисти

9.30 – 9.50 ч  – Валери Kолев (СУ) „Да бъдеш „евреин“ в Царството и в Новите земи – юридически аспекти на проблема“

9.50 – 10.10 ч – Ваня Стоянова (Институт за исторически изследвания към БАН) „България и евреите от присъединените територии през Втората световна война“.

10.10 – 10.30 ч. – д-р Спас Ташев (Министерство на външните работи) “Българската администрация и съдбата на македонските евреи”

10.30 – 10.45 ч – дискусия

10.45 – 11.00 ч – кафе пауза

11.00 – 13.00 ч –  Четвърти панел “Евреите в Източна Европа и наследството на Втората световна война и Холокоста”, модератор проф. Джоузеф Мифсуд

11.00 – 11.30 – Dr Steven Stage (Senior Researcher, Holocaust Museum, Washington D.C.)  „Sofia People’s Court VII, March 1945: The World’s First Holocaust Trial in its Context and Ours / д-р Стивън Сейдж (старши изследовател, Музей на Холокоста, Вашингтон)  „Седми състав на Народния съд в София, март 1945: първи процес срещу Холокоста в света (тогавашния и днешния контекст)”

11.30 – 11.50 ч – Prof. Arieh Kochavi (University of Haifa)- „Cold War Politics: Jewish Emigration from Soviet Block Countries after World War II“ / проф. д-р Арие Кохави (Университетът на Хайфа) „Политиката на Студената война: еврейската емиграция от страните на съветския блок след Втората световна война“

11.50 – 12.10 ч – Dr. Moshe Mossek (Israel), „Better bring the children’s feet to the shoes in Palestina“ – The impact of David Ben-Gurion’s visit to Bulgaria in December 1944 / д-р Моше Мосек (бивш директор на Израелските архиви) “По-добре да обуваме децата си в Палестина”. Влиянието на посещението на Дейвид Бен Гурион в България през декември 1944 г.

12.15 – 12.30 ч – гл. ас. Иван Хаджийски, Борислав Дичев – очаква се тема

12.30 – 13.00 – дискусия

13.00 – 14.00 ч – обяд за участниците в ресторант “Алма матер”

14.00 – 15.20 ч  – Пети панел “Еврейската диаспора и Студената война”,  модератор  проф. Арие Кохави

14.00 – 14.20 ч – Prof. Mark Kramer (Director, Cold War Studies, Harvard University) „Stalin’s Shift toward Murderous Anti-Semitism.“/ Проф. Марк Креймър (Център за изучаване на Студената война, Харвардски университет) “

14.20 – 14.40 ч – проф. д-р Искра Баева “Евреите в следвоенна Източна Европа – от участие в управлението  до противопоставяне на системата”

14.40 – 15.00 ч – гл.ас. Бета Хараланова (Регионален музей Шумен) „Емиграцията към Израел и евреите в Шумен“

15.00 – 15.20 ч – дискусия

15.20 – 15.50 ч – кафе пауза

15.50 – 16.00 ч – Шести панел “Близкоизточният конфликт и евреите в България и Източна Европа на фона на Студената война”, модератор проф. Марк Креймър

15.50 – 16.10 ч – доц. д-р Йордан Баев “Политиката на българското правителство към Близкоизточния конфликт като фактор за дейността на еврейската общност в страната”

16.10 – 16.30 ч – доц. д-р Дора Калчева – очаква се тема

16.30 – 16.50 ч – д-р Естер Георгиева (ЮЗУ, РОЕ „Шалом“ Благоевград) „Фрагменти от живота на евреите по време на комунистическия режим в Бъпгария“

17.10 – 17.40 ч – дискусия

17.40 – 18.00 ч – закриване на конференцията.

18.30 – 20.00 ч – вечеря за участниците в ресторант „Алма матер”

Неделя, 4 ноември

10.30 – 12.00 Посещение в Софийската синагога

след 13 ч. – отпътуване на гоститеFriday, 2 November 2012
12.00 – 13.00 ч – registration – in front of the New Conference Hall, Sofia University
13.00 – 14.00 ч – official opening of the conference, Aula Sofia University

 • Prof. Doc. Habil. Ivan Ilchev (Rector of Sofia University and Director of the University Research Complex Alma mater);
 • Mr. TzvetanTzvetanov (Deputy Prime Minister and Chairman of the National Council for cooperation on ethnic and integration issues);
 • Prof. Dr. Sergey Ignatov (Minister of education, youth and science);
 • H. Ex. Shaoul Kamissa Raz (Ambassador of the State of Israel in Bulgaria);
 • Mr. Evtim Kostadinov (Chairman of the Commission of the Files of Former States Security);
 • Prof. Dr. David Faraggi (Rector, University of Haifa, Israel);
 • Prof. Dr. Joseph Mifsud (Director, London Academy of Diplomacy);
 • Dr. Maxim Benvenisti (Chairman, OJB SHALOM).

14.00 – 14.30 ч – coffee break, New Conference Hall
14.30 – 16.40 ч – І. “The Bulgarian State and the Local Jewish Community from the end of the 19th century till the time of the Holocaust”. Moderated by Assoc. Prof. Dr. Valery Kolev, New Conference Hall
14.30 – 15.00 h – Keynote lecture by Prof. Doc. Habil.AndreyPantev (Member of Bulgarian Parliament) on „The Virtue of Backwardness“
15.00 – 15.20 h – Prof. Dr. Roumen Genov (New Bulgarian University, Sofia) “Disraeli, the Jews and Anti-Semitism in Bulgaria”
15.20 – 15.50 h – Dr. Shlomo Shealtiel (historian, Israel) „Bulgarian Jews between the Threat of Extermination and National Revival, 1939-1949“
15.50 – 16.05 h – Dr. Elko Hazan (Bulgaria) “The Status and Fate of the Jewish Material and Cultural legacy in Bulgaria”
16.05 – 16.20 h – Mrs. Angelina Rashkova (Bulgaria) “Little-known Facts about the Fate of some Jews and some Non-Jewish Righteous Personalities at the time of the Holocaust”
16.20 – 16.40 h – Discussion
16.40 – 17.00 h – Break
17.00 – 18.00 ч – ІІ. Launch of the New Documentary Volume “ State Security and the Jewish Community in Bulgaria (1944-1989). Moderated by Assoc. Prof. Dr. Orhan Ismaylov (COMDOS)

 • Dr. Rumiana Marinova – Christidi (SU) “The Jews in Socialist Bulgaria – a Periodization Attempt”;
 • Assoc. Prof. Dr. KostadinGrozev (SU) “Combatting World Zionism as a Task of Bulgarian Intelligence”;
 • remarks and a discussion with eye-witnesses of the events.

Saturday, 3 November 2012, New Conference Hall, Sofia University
9.15 – 11.00 h – ІІІ. “The Bulgarian Jews – between the Holocaust and Salvation”. Moderated by Dr. Maxim Benvenisti
9.15 – 9.35 h – Assoc. Prof. Dr. Valery Kolev (SU) „To Be “Jewish” in the Kingdom of Bulgaria and in the New territories – legal aspects of the issue“
9.35 – 9.55 h – Dr. VanyaStoyanova (BASc) „Bulgaria and the Jews from the New Territories during the Second World War“.
9.55 – 10.15 – Dr. Spas Tashev (MFA) “The Bulgarian Administration and the Fate of the Macedonian Jews”
10.15 – 10.30 h – Borislav Dachev (local historian) „Economic, Political and Civil Aspects of the Anti-Semitic Legislation in Bulgaria 1941 – 1943“
10.30 – 10.45 h – Ass. Prof. Ivan Hadzhiiski (SWU Blagoevgrad) „The Deportation of the Jews from the Aegean Coast, Vardar Macedonia and the Pirot Area and the Salvation of the Jews from Dupnitsa and Kyustendil“
10.45 – 11.00 – Discussion
11.00 – 11.15  – Coffee break
11.15 – 13.00 – ІV. “The Jews in South-Eastern and Central Europe and the Legacy of the Second World War”. Moderated by Prof. Josef Mifsud
11.15 – 11.45 – Dr. Steven Sage (Holocaust Museum, USA) „Sofia People’s Court VII, March 1945: The World’s First Holocaust Trial in its Context and Ours ”
11.45 – 12.05 – Prof. Dr. Arieh Kochavi (University of Haifa) „Cold War Politics: Jewish Emigration from Soviet Bloc Countries after World War II“
12.05 – 12.25 – Dr. Moshe Mossek (Israel) „Better bring the children’s feet to the shoes in Palestine“. The impact of David Ben-Gurion’s visit to Bulgaria in December 1944.“
12.25 – 13.00 – Discussion
13.00 – 14.00 – Lunch break
14.00 – 15.30 – V. “The Jewish Diaspora in the Cold War Years”.Moderated by Prof. Dr. Arieh Kochavi
14.00 – 14.20 – Prof. Mark Kramer (Harvard University) „Stalin’s Shift toward Murderous Anti-Semitism.“
14.20 – 14.40 – Prof. Dr. Iskra Baeva (SU) “The Jews in Post-WW2 Eastern Europe – from participation in government to opposing the system”
14.40 – 15.00 – Ass. Prof. Beta Haralanova (Shoumen University) „The Emigration to Israel of Shoumen’s Jews“
15.00 – 15.30 – Discussion
15.30 – 16.00 – Coffee break
16.00 – 17.40 – VІ. “The Conflict in the Middle East and the Jews of Bulgaria and Eastern Europe in the Cold War’s Background”. Moderated by Prof. Mark Kramer
16.00 – 16.20 – Assoc. Prof. Dr. Jordan Baev (Military Academy) “The Policy of the Bulgarian Government Regarding the Conflict in the Middle East as a Factor in the Activities of theJewish Community in the Country”
16.20 – 16.40 – Anatoli Staykov (TV-7 journalist) „The Legacy of the Cold War and the Restpration of the Diplomatic Relations Between Bulgaria and Israel“
16.40 – 17.00 – Dr. Ester Georgieva (SWU Blagoevgrad) „Fragments from Jewish Life in Bulgaria during the Communist Regime“
17.00 – 18.00 – Final Discussion, Wrap-up of the conference by Prof. Mark Kramer and closure of the conference

Sunday, 4 November 2012

10.30 – visit for the guests to the Sofia Synagogue