Годишни награди “Шофар” за 2010

На 16 април 2011 г. (събота) от 19.00 ч. в София в Зала „Йерусалим” на Еврейския културен дом, бул. „Александър Стамболийски”№ 50 ще се проведе официална церемония за връчване на наградите “Шофар” за 2010 г.

Тази година наградите ще бъдат раздадени в 5 категории: „За цялостен принос в развитието на еврейската общност в България”, „За утвърждаване на еврейската култура, наука и ценности”, „За доброволческа дейност”, „За младежка дейност” и „За етническата толерантност”. Във всички категории са номинирани изявени представители на културния и обществен живот.

Всяка година председателят на ОЕБ „Шалом” връчва своя награда на изявени общественици и интелектуалци, за принос в развитието на българското общество, културата и науката и дейност, позитивно представяща страната ни. Тази година председателят на ОЕБ „Шалом” – Максим Бенвенисти награждава музикантите Веско и Максим Ешкенази.

Наградата на Организационния комитет  за партньорство и сътрудничество ще получи посолството на Държавата Израел.

В програмата на събитието участват: Александра Сърчаджиева, Мариус Донкин, Етиен Леви, Лика Ешкенази, Сунай Чалъков, Емилия Валенти, Добрина Икономова и др.

Шофарът е най-стария музикален инструмент – обикновено е изработен от рог на овен. С него на Рош а Шана (Еврейската Нова година) се тръби, за да накара всеки човек да премисли делата си и да поиска прошка за грешките си. Тръбенето на шофара напомня и за даването на Десетте Божи заповеди. Според древните мъдреци посланието на шофара е: „Събудете се от сън и помислете за делата си. Спомнете си за Създателят и се върнете към него, в покаяние. Не бъдете от онези, които губят реалността в преследване на сенките и прахосват годините си в търсене на празното, което не може да ги ползува или избави. Погледнете добре в душите си и обърнете внимание на постъпките си. Изоставете лошите си мисли и пътища, върнете се към Господ и той ще има милост към вас”.