ХАНУКА – ПРАЗНИК НА СВЕТЛИНАТА И СВОБОДНИЯ ДУХ

От вечерта на 24 декември 2016 г. (17:46), започва Ханука – Празника на Светлината, символ на героичната победа на макабейците в борбата им с елините. В продължение на 8 дни  до 1 януари 2017 г. във всички синагоги и във всяко еврейско семейство се палят свещите в ритуалния свещник – ханукия. Пали се една основна свещ, наречена шамаша, която заема централно място и пази светостта на ханукията от оскверняване. С шамаша се палят останалите свещи, съответстващи на поредния ден от празника. В чест на празника във всеки еврейски дом се поставя ханукия на прозореца, а на децата се раздават подаръци и лакомства. Така всички евреи по света почитат чудото, случило се през 3597 г. от еврейския календар или 165 – 167 г. пр. н. е.

Ханука е празник с исторически характер.  Древен Израел се намирали под  елинска власт. Управлявала династията на Селевкидите. На евреите било забранено да живеят по законите на Тората. Службата в Храма била забранена, а светлината  от менората (ритуалния седемсвещник) – угасена и осквернена. Преданите на Тората евреи под предводителството на Йехуда Макабей се вдигнали на въстание. Малкото на брой въстаници успели да победят многобройната войска. Когато влезли в осквернения храм, те трябвало да запалят отново светлината, но намерили една малка стомничка с осветен зехтин, който можел да гори само  един ден. Тогава станало чудото – светлината горяла в свещника цели осем дни, колкото били нужни, за да бъде приготвено ново, осветено масло. За това и до днес евреите честват героичния подвиг на освобождението от робството и разказват историята на чудото.

Ханука отбелязва първия път в историята, когато един народ въстава не за славата  на цар или за да подчини друг народ, а за духовната си свобода.

Ханука напомня, че светлината винаги е по-силна от тъмнината.

Традиционният поздрав за празника е „Хаг Ханука Самеах!”