ЙОМ АЗИКАРОН – ТРАУРЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ЗА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

На 4 май 2014 г. българската еврейска общност отбеляза Йом Азикарон, траурен ден в памет на жертвите, паднали за Държавата Израел. Събитието беше организирано от посолството на Израел в София.

Слово на Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом“:

Ваши Превъзходителства,

Госпожи и господа,

Братя и сестри,

Денят на падналите във войните за Държавата Израел е вълнуващ за всички евреи в света. Това се отнася е за българските евреи, някои от които дадоха живота си като израелски войници.

Почитаме паметта на хора, които загубиха най-скъпото за човека – живота, за да се създаде и съществува еврейската държава. Еврейска държава, в която хора от различни религии живеят заедно по законите на справедливостта. Никога не забравяме и днес, че всяка война за Израел трябва да бъде спечелена, защото иначе ще бъде последната война на еврейската държава.

Това задължава всички евреи по света да помагаме за укрепване на националната сигурност на Израел.

Разбира се, мирът е по-добър от войната. Но мир може да има само с противници, които са съгласни на мир. А противниците на еврейската държава не са съгласни и не искат мир.

Това означава, че битката продължава и в тази борба ние, българските евреи сме до вас, войници на Израел.“