„НАПРАВИ ДОБРО“ СТАРТИРА В ЛОМ

От 8 до 12 октомври 2012 г. в Община Лом ще се проведе първата инициатива „НАПРАВИ ДОБРО” – 70 добри дела за 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на евреите от Македония, Беломорска Тракия и Пирот, загинали в лагерите на смъртта през 1943 г.  Първата инициатива е “Помощ за по-добър живот” –  провеждане на офталмологични прегледи на деца от 0 до 12 години в Община Лом и деца в  неравностойно положение от Дом „Милосърдие”, социални центрове и защитени жилища, деца от социално слаби семейства и деца в риск. На децата,  на които се установят проблеми със зрението ще бъдат осигурени  безплатно очила.

Прегледите се провеждат в лекарския кабинет на Първо основно училище „Никола Първанов”от 8.00 до 20.00 ч. от: д-р Александър Оскар, дм; д-р Джефри Спитцер, Ню Йорк със съдействието на: д-р Ани Аройо; Алина Леви, студент по медицина; Васил Хайкин, студент по медицина; Николай Маринов, студент по медицина.

Инициативата  „НАПРАВИ ДОБРО” се организира от Организация на евреите в България „Шалом” с подкрепата на  „Американ Джоинт” – България, Община Лом, фондация “Етнопалитра”, Федерация на ционистите в България и Клуб „Толерантност”.

На 12 октомври в Община Лом ще се проведе пресконференция, на която ще се представят резултатите от първата инициатива.