ОБРАЗОВАНИЕТО Е МИСИЯ

На 25 август 2014 г. посланикът на Държавата Израел Н.Пр. Шаул Камиса Раз се срещна  с министъра на образованието и науката Румяна Коларова. В срещата участваха: Саусан Хасон, заместник-ръководител на Посолството и Максим Бенвенисти, председател на Организация на евреите в България „Шалом”. Министър Коларова благодари за възможността да се обсъдят и продължат съвместните проекти и дейности. „Темата за толерантността е изключително важна. Предстои в рамките на училищната система да бъдат интегрирани децата от ромски произход и децата на бежанците”.

Н.Пр. Шаул Камиса Раз сподели, че е  имал възможност да работи с четири български правителства и „всички министри  са носили и носят пълна отговорност. Затова и ние, като представители на Държавата Израел работихме и работим на 100%. Много високо ценя това, което направихме заедно. През 2013 г. съвместно беше отбелязана 70-годишнината от спасяването на българските евреи.  Благодарни сме за приноса на Парламента, Президента, Министър-председателя, на всички политически сили, с които имахме възможност съвместно да отбележим това важно събитие.  С ОЕБ работим съвместно, като единна система. Успешно осъществяваме връзката между Израел, България и българската еврейска общност. Високо оценявам усилията на президента Росен Плевнелиев да постави България на първия ред, България да бъде оценена достойно. И затова наскоро изпратих лично писмо на Президента”.

„Темата за образованието е основна. Образованието е мисия. Образованието с ценности дава добри граждани, които спомагат за развитието на държавата, за развитие на икономиката, науката, културата, социалната сфера” каза Н.Пр. Шаул Камиса Раз.

Максим Бенвенисти благодари от своя страна на министър Коларова и каза, че „Организация на евреите в България „Шалом” подкрепя всички политически сили, които провеждат политика на стабилност. Работата по постигнатите договорености на правителствено равнище трябва да продължи и при служебното правителство. Образованието е основен фактор в успешната борба срещу всички прояви на омраза, ксенофобия  и антисемитизъм. Борбата срещу ксенофобията и антисемитизма не може да спира, независимо от това какви промени има във властта”. Максим Бенвенисти изрази задоволство от  извършеното от последните български правителства и  специално подчерта ролята на президента Плевнелиев като „силен фактор в развитието на България и решителен борец срещу всички  прояви на омраза и ксенофобия”.

Министър Румяна Коларова прие да участва в официална среща с участниците в израелско-българския образователен проект за изучаване историята на Холокоста, както и активно да подкрепи работата по проектите в областта на образованието и науката между България и Израел.