ОЕБ „ШАЛОМ“ СРЕЩУ ПРОПАГАНДАТА НА ПРОНАЦИСТКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Председателят но ОЕБ „Шалом“ Максим Бенвенисти, изпрати писмо до редакцията на вествик „24 часа“ по повод на статия, създаваща внушения, популяризираща неверни твърдения и манипулации и опит да се реабилитира една неонацистка и неохитлеристка организация – Съюзът на българските национални легиони.Съюзът е подкрепял Законът за защита на нацията и антиеврейското законодателство в Царство България, довели до жестоки репресии над българските евреи.

Следва текста на писмото.

ДО Г-ЖА ВЕНЕЛИНА ГОЧЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА НА „ПРО НЮЗ БЪЛГАРИЯ” АД

ДО Г-Н БОРИСЛАВ ЗЮМБЮЛЕВ,

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК „24 ЧАСА”

Уважаема г-жо Гочева,

Уважаеми г-н Зюмбюлев,

Във връзка с публикациите на журналиста Пенчо Ковачев във печатното и интернет издание на вестник „24 часа” от 21 септември 2013 г., озаглавени „Дянко Марков: Легионерите са националисти, а не фашисти” Организация на евреите в България „Шалом” изразява своето несъгласие и възмущение от опита на журналиста чрез заглавието и спомените на един легионер да манипулира българската общественост и да създаде неверни внушения. С тази публикация се прави опит да се реабилитира Съюзът на българските национални легиони – една пронацистка и прохитлеристка организация, която признава и подкрепя Закона за защита на нацията и антиеврейското законодателство в България, довели до жестоки репресии над българските евреи.

Изненадани сме, че една сериозна медия като вестник «24 часа» допуска да се представят неверни факти и лъжи. Има многобройни документи, които доказват пронацистката дейност на Съюза на българските национални легиони:

Символите на организацията емблемата на организацията е стилизирана реплика на знака на СС, а символът на младежката организация включва свастика. Корицата на програмата на Съюза на младежките национални легиони е красноречива – в краката на българския лъв също е поставена свастика. Легионерите демонстрират силата и решимостта си с нацисткия поздрав – изпъната ръка за поздрав „Хайл Хитлер”. Лозунгът, който обединява членовете на организацията, е ксенофобски – „България на Българите” – призовава всички чужденци и етнически малцинства да бъдат отстранени от България.

Лидерите на легионерите Иван Дочев и о.з. ген. Никола Жеков посещават Германия през 1934 г., където изучават работата на „Хитлерюгенд” и водят разговори с водача на германските студенти хитлеристи д-р Шабел. Удостоени са и с „честта” да се срещнат с Хитлер, Розенберг и с други високопоставени нацисти. Получават не само морална, но и материална подкрепа. Целта на българските легионери е България да се превърне в „Прусия на Балканите”. В книгата си „Кои сме ние и за какво се борим” (1938 г.) Иван Дочев иван Дочев изказва възхищението си от Хитлер и Мусолини и сочи техния път за пример. Развоят на международните събития в навечерието и по време на Втората световна война удвояват тяхната инициативност в начертаната посока – създават бойни групи, изпълняват бойни задачи, вземат участие в организирането на акции от масов и частен характер. Легионерите подкрепят Закона за защита на нацията и антиеврейското законодателство.” Очевидци си спомнят как след влизането на германските войски в България легионерите са марширували с хитлеристки униформи и публично са приветствали фюрера.

Като кмет на Силистра в периода 1940-1941 г. водачът на легионерите Иван Дочев е регионален представител на Комисарството по еврейските въпроси, което в периода на дейстивие на антиеврейското законодателство има за цел „да реши окончателно еврейския въпрос”. Факт е, че евреите в България са подложени на репресии, а 11 343 евреи от Гърция и Югославия загиват в нацистките лагери на смъртта.

В края на 70-те години на миналия век, дейноста на легионерите в България и техния водач Иван Дочев са били разследвани в продължение на няколко години от Службата за специални разследвания към криминалната секция на Министерство на правосъдието на САЩ. Иван Дочев е заподозрян в нацистки военни престъпления. „Събрани са сведения и документи за престъпната дейност на лицето Иван Дочев в периода 1930-1941 г. Тази организация (Съюзът на българските национални легиони) е защитавала репресиите срещу българските евреи”, пише в писмото си г-н Нийл М. Шер, директор на американската служба за специални разследвания. „Към „достойнствата” на Иван Дочев могат да бъдат прибавени още: свързва дейността на „Легиона” с Гестапо, поддържа най-тесни връзки с Бекерле и Делиус, създава бойни групи, по-късно превърнати в щурмови отряди от типа на СС, създава нака наречените структури: ЕК (Екзекутивен комитет) за физическо насилие и АДИ (Антидържавни идеи), което изпълнява полицейски и шпионски функции.”

На 2 декември 1981 г. в писмо до Фил Шефлер, полицейската служба на Община Стафорд, Щата Ню Джърси, пише:„Г-н Дочев е основател и лидер на Българските национални младежки легиони, които са били фашистка организация, пронацистки настроена, която в периода на 30-те години е участвала в антисемитски дейности. Чрез по-нататъшни изследвания открихме, че през 1943 г. в Русе г-н Иван Дочев е бил представител на Комисарството по еврейските въпроси (КЕВ), което е участвало в конфискацията, гетоизацията и депортацията на бедните еврейски души от този регион”

През 1992 г. в писмо на Консисторията да председателя на Народното събрание Стефан Савов пише: „Ние не можем да простим на озверелите щурмоваци, на ратниците, на легионерите на Иван Дочев, бранниците, активистите на организации като „Хан Крум” и „Отец Паисий”, които тероризираха нашите бащи и майки и по-възрастните от нас, трошеха прозорците ни, грабеха имуществото ни.”

Това са само част от безспорните доказателства за профашистките и антисемитски дейности на Съюза на българските национални легиони и техните водачи.

Медиите имат отговорност към българското общество и силно влияние чрез информацията, която разпространяват формират мнения и нагласи. Манипулацията и внушенията, които прави авторът на материала, са недопустими за България, Европа и демократичния свят.

Надяваме се, че ще проявите отговорност към аудиторията си, ще вземете необходимите мерки и ще представите достоверно историческите факти и няма да пропагандирате дейността на пронацистки организации, които са допринесли за страданията на българските евреи по време на прилагането на антиеврейските закони в Царство България.

С уважение,

Максим Бенвенисти,

Председател на ОЕБ „ШАЛОМ”

Гр.София,

1 октомври 2013 г.