ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ” ИЗБРА НОВОТО СИ РЪКОВОДСТВО

Максим Бенвенисти ще управлява еврейската организация втори мандат

Днес, 4 декември 2011 г. в „Еврейския културен дом” в София беше проведена отчетно-изборна конференция на Организация на евреите в България „Шалом”. Приветствие от името на Цветан Цветанов, председател на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет беше поднесено от Георги Кръстев, заместник-председател на НССЕИВ.

Приветствия към делегатите и гостите на форума бяха направени и от Юлия Дандолова, директор на „Американ Джоинт” – България, На конференцията бяха представени и приети отчетни доклади за дейностите на Организацията и на Ревизионната комисия за периода 18.11.2007-04.12.2011, Програма за развитие на ОЕБ „Шалом” до 2020 г. и Програма за развитие на информационно-издателския комплекс на Организацията и на вестник „Еврейски вести”, които на 1 ноември 2012 г. ще навърши 80 години.

103-мата делегати на Конференцията с таен вот избраха инж. д-р Максим Бенвенисти за председател на ОЕБ „Шалом”, който втори мандат ще управлява Организацията и предложения от него екип – Изпълнително бюро, Консистория (Управителен съвет) и Ревизионна комисия на Организацията. За главен редактор на в. „Еврейски вести” беше избрана Михайлина Павлова.