ПИСМО ДО WWW.BLITZ.BG

Изх. № 166 /26.10.2015

ДО Г-ЖА СЛАВКА БУЗУКОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА WWW.BLITZ.BG

ОТНОСНО: ПУБЛИКАЦИЯ НА 18 ОКТОМВРИ 2015 Г.http://m.blitz.bg/news/article/367862#comments

Уважаема г-жо Бозукова,

Неприятно сме изненадани, че за първи път е нарушено доброто сътрудничеството между управлявания от Вас информационен сайт и Организация на евреите в България „Шалом“. В публикация от 18 октомври 2015 г. – http://m.blitz.bg/news/article/367862#comments се създават неверни внушения, уронващи името на Председателя на Организация на евреите в България „Шалом“ Максим Бенвенисти, които от своя страна създават и негативни нагласи към Организацията. Заглавието и съдържанието на статията на автора Еми Мариянска: „Носителят на „Златна лаврова клонка“ на МВнР Самуел Ардити: Направиха праведница Вълка Горанова, а Лили Паница – не! Агентите на Максим Бенвенисти предложиха комунистическата функционерка“ е категорично невярно и създава съмнения за умишлено акцентиране върху неистина и набеждаване. Управляваната от Вас медия се ползва с авторитет и подобни публикации, съдържащи непроверена и невярна информация, както и уронващи авторитета  внушения, които нанасят вреда на ОЕБ „Шалом“.

ОЕБ „Шалом“ не е правила предложение за признаване на Вълка Горанова за „Праведник на народите от света” от Мемориала „Яд Вашем“ в Израел. „Яд Вашем“ обявява за „праведници на света“ хора, които са спасявали евреи по време на Холокоста, в годините на Втората световна война, с ясна процедурата и критерии, които са изработени от eврейския  мемориал. ОЕБ „Шалом“ не е организирала „тържество с роднините“ на Вълка Горанова за  признаването й като „праведник на света“. Според информацията, публикувана на официалния сайт на Мемориала „Яд Вашем“, няма нови български личности, получили това признание.

Недопустимо е да се прави опит за преднамерено негативно внушение чрез използването на думи, придобили крайно отрицателни обществени реакции,  за уронване на авторитете на Председателя на ОЕБ „Шалом“. Трудно ни е да приемем, че професионална медия като Вашата, е допуснала публикуването на такава квалификация, дори това да е нерегламентирано платено съдържание, категорично не я оправдава.

Публикуването на коментари с ксенофобско и антисемитско съдържание, под публикацията е в противоречие с решение на Европейския съд, според което собственикът на сайта носи съдебна отговорност за написани от читателите текстове. Съдържанието на текстовете под цитираната статия, публикувани от читатели, ни дават основание за съдебни претенции.

Като организация, представляваща и защитаваща интересите на еврейската общност в България, историята на спасяването на българските евреи и почитането на паметта на жертвите на  Холокоста е сред основните теми на ОЕБ „Шалом“. Ежегодно Организацията ни връчва наградата „Шофар“ на личности, организации и институции, които са допринесли и работят за популяризиране на ценностите на уважение, разбирателство и толерантност, и се противопоставят на проявите на ксенофобия, антисемитизъм и омраза. Носители на тази награда са уважавани български личности и организации, както и всички градове, спасили своите еврейски съграждани  по време на Втората световна война. Необяснимо е, че авторът не само не е направил проверка, но омаловажава значението и уронва престижа на наградата, която еврейската общност в България дава като благодарност за безпрецедентния в световната история акт на хуманизъм –  спасението на българските евреи.

На разположение сме за обсъждане.

С уважение,

Максим Бенвенисти

Председател на ОЕБ „Шалом“

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. 1. Разпечатка на публикацията и коментарите
  2. 2. Списък на българите, получили признанието „праведници на народите от света“