Поздравителен адрес от Министър-председателя на Република България Бойко Борисов Congratulatory address from Mr. Boyko Borisov, Prime Minister of Republic Bulgaria for OJB SHALOM

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ EDEC

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

София, 23 септември 2012

Уважаеми господин Бенвенисти,

Уважаеми г-н Оскар

Приемете  моите поздравления по повод организирането и провеждането на Европейския ден на  еврейската култура – Ден на отворените врати.Използвам възможността, за да отправя към Вас и към цялата еврейска общност в България, пожеланията си за много късмет, здраве и щастие.

Благодаря за поканата да присъствам на празничната програма, но за съжаление предварително поети ангажименти не ми позволяват да се присъединя.

Искам да Ви  уверя, че ние се гордеем с традиционно добрите отношения между нашите народи и именно затова вярвам, че провеждането на подобни мероприятия е още една възможност  и изключителен шанс да се запознаем с еврейската култура, ценности и традиции. Убеден съм, че така ще допринесем за задълбочаването и развитието на нашето партньорство.

Желая Ви да посрещнете днешния ден с много усмивки и добро настроение.

БОЙКО БОРИСОВ

ДО ДТМ. МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ“

Д-Р АЛЕК  ОСКАР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ „ШАЛОМ“ – СОФИЯ

гр. София