Поздравителен адрес от вицепремиера Цветан Цветанов

Председателят на ОЕБ „Шалом“ дтн Максим Бенвенисти получи Поздравителен адрес от вицепремиера и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Цветан Цветанов, по повод преизбирането му за председател на ОЕБ „Шалом“.