ПОЗИЦИЯ НА ОЕБ «ШАЛОМ» ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДБАТА НА ЕВРЕИТЕ ПОД БЪЛГАРСКО УПРАВЛЕНИЕ

На 14 февруари 2013 г. председателят на Организация на евреите в България «Шалом» Максим Бенвенисти официално обяви позицията на организацията по въпроса за съдбата на евреите под българско управление в годините на Холокоста в Европа. „Нашето становище е следното: 1.В годините на Втората световна война българските евреи са спасени от депортация в нацистките лагери на смъртта. Спасението е резултат на действията на по-голямата част от българския народ, Българската православна църква и българската нефашистка общественост. За този акт на българите евреите ще бъдат винаги благодарни. 2. Депортирането на евреите от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и град Пирот по време на Втората световна война е исторически факт, който не може да се отрече. Ние, българските евреи, скърбим за невинните жертви, почитаме и ще почитаме паметта им. Вина за депортирането на евреите от тези територии имат германските власти, заедно с българското пронацистко правителство, както и отсъствието на съпротива на местното население. Българско правителство, по време и на място, което то прецени, трябва да поеме моралната отговорност за действията на пронацисткото правителство спрямо евреите през периода 1941 – 1943 г.
3.Историческите факти за съдбата на евреите по време на Втората световна война в България и в земите, администрирани от българското пронацистко правителство, не могат да са повод за антибългарска пропаганда днес и в бъдеще. Позицията е приета от най-висшия управителен орган на ОЕБ „Шалом“ – Отчетно-изборната конференция на организацията на 4 декември 2011 г. и потвърдена от Изпълнителното бюро на ОЕБ „Шалом” на 31 януари 2013 г.”