РЪКОВОДСТВОТО НА ОЕБ „ШАЛОМ“ СЕ СРЕЩНА С Н.ПР. ИСМАИЛ АРАМАЗ, ПОСЛАНИК НА ТУРЦИЯ

На 1 март 2012 г. (четвъртък) в „Еврейския културен дом” в София Н. Пр. Исмаил Арамаз, посланик на Турция  се срещна с Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом”, Владимир Пилософ, заместник-председател на  ОЕБ „Шалом” и Йосиф Меламед, главен секретар на ОЕБ „Шалом”.

На срещата беше обсъдено общото историческо минало на евреи и мюсюлмани, беше представена историята на българската еврейска общност и дейностите на ОЕБ „Шалом“

Максим Бенвенисти сподели своето безпокойство за зачестяващите прояви на антисемитизъм и ксенофобия в България. „В България съществува антисемитизъм, макар и най-слаб, в сравнение с останалите европейски страни. За съжаление българското общество счита, че има имунинет срещу антисемитизма и затова не реагира на проявите му.”