СОЛИДАРНОСТ И БЛАГОРОДСТВО В ДЕЙСТВИЕSolidarity and Nobility in action

На 23 юни 2014 г. (понеделник ) в 11:00 ч. в Медийния център на Българско национално радио в София, бул „Драган Цанков” 4 Организация на евреите в България „Шалом” ще даде пресконференция на тема: „Солидарност и благородство в действие. Да преодолеем безразличието във време на нещастия и изпитания.” В пресконференцията ще участват: Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ „Шалом” и Йосиф Меламед, главен секретар на ОЕБ „Шалом”.

Според изискванията на пропускателния режим на БНР за присъствие на пресконференцията е необходима журналистическа карта или предварителна заявка на тел. 0888 26 88 41 или email: asar.pr@gmail.com; pepa_i@abv.bg;