СПЕЦИАЛНА МОЛИТВА

На 18 юли 2014 г. в Централната софийска синагога се проведе специална молитва за войниците и народа на Израел. Молитвата се провежда по молба на Главния равинат до всички еврейски общности в израз на морална подкрепа и солидарност с Държавата Израел. Молитвата в Централната софийска синагога се проведе от Рав Соломон, главен равин на „Хабат” и Рав Авраам Зербиб, равин на Централната софийска синагога. Такава специална молитва се провежда в трудни моменти за еврейския народ,

за еврейския народ, защото Бог чува и приема молитвите на народа,  когато хората са заедно и заедно отправят молитвата.

В този важен момент, когато се събират евреите в целия свят сме сигурни, че Б-г ще прати мир, спокойствие и здраве на целия свят и на народа на Израел