УРОК ПО ДОСТОЙНСТВО

На 25 март 2014 г. в Монтана дтн Максим Бенвенисти, председател на Организация на евреите в България „Шалом”, ще представи виртуалната изложба „Холокостът и спасяването на българските евреи” и ще изнесе лекция „Урок по достойнство” пред учениците от Природо-математическата гимназия „Свети Климент Охридски” и Гимназията за изучаване на чужди езици „Роза Люксембург”. Учениците ще имат възможност да видят документи и артефакти от Втората световна война и спасяването на българските евреи. Събитието се организира по покана на областния управител на Монтана Николай Пенчев.