ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ДИМИТЪР ПЕШЕВ

На 29 април 2013 г. В София се проведе възпоменателна церемония пред новооткрития паментик на Димитър Пешев. В церемонията участваха: Н.Пр. Шаул Камиса Раз, посланик на Държавата Израел, Н.Пр. Шпенд Калаба, посланик на Република Косово, Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, Максим Бенвенести, председател на Организация на евреите в България «Шалом», представители на българската еврейска общност и на израелската общост в България. Беше извършена еврейска религиозна церемония.

«Доброто и смелостта трябва да се помнят и да се почитат, затова днес сме тук, за да отдадем почит на Димитър Пешев и да благодарим за спесението на българските евреи» каза в словото си Н.Пр. Шаул Камиса Раз.

«Ние помним завета на Васил Левски и днес на практика показваме, че заедно жевеят българи, турци и евреи. Стореното от Димитър Пешев е повод за национална гордост», отбеляза в словото си Тодор Чобанов, заместник-кмет на СО..

Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ «Шалом» заяви, че «поведението на Димитър Пешев трябва да бъде политически пример за проява на доблест, чест, достойнство и отговорност».